Har Joe Biden redan förlorat?På tisdag är det dags för den fjärde debatten mellan de Demokrater som vill bli partiets presidentkandidat. Örjan Hultåker analyserar läget, och konstaterar att mycket talar för att förre vicepresidenten Joe Biden redan har förlorat loppet mot Vita huset.

Förre vicepresidenten Joe Biden ledde länge kampen om att få bli Demokraternas presidentkandidat och få utmana Republikanernas Donald Trump i presidentvalet 2020.

Som tidigare vicepresident under Barack Obama var han inledningsvis den mest kände kandidaten och hade under våren 2019 en mycket klar ledning före de nästan 20 övriga förhoppningsfulla kandidaterna. I maj var det 41 procent som ville ha honom som Demokraternas presidentkandidat.

Den ende som då på allvar kunde konkurrera med Joe Biden var senatorn Bernie Sanders som var känd från det förra primärvalet då han länge utmanade Clinton om att bli Demokraternas presidentkandidat.

Bernie Sanders var under våren den radikala falangens kandidat, men hade redan då börjat tappa stöd. Ingen annan av de förhoppningsfulla demokratiska kandidaterna nådde upp ens till 10 procent i opinionsundersökningarna.

Inledningsvis under primärvalskampanjer styrs opinionen alltid av kändisskap. Eftersom de flesta kandidaterna är relativt eller helt okända för den stora allmänheten så svarar väljarna med den mest kände personen i opinionsundersökningar. Kändisskapets försteg brukar dock minska och reduceras allt eftersom övriga kandidater blir mer kända.

Periodvis har det för det Demokratiska partiet och deras supportrar varit viktigare att till varje pris kunna besegra Donald Trump än att utforma en ideologisk valplattform.

Det gynnade länge den etablerade mittenpolitikern Joe Biden som ansågs ha störst möjlighet att vinna över Donald Trump i valet 2020. I undersökningar som matchade olika demokratiska politiker mot Donald Trump var Joe Biden den som hade störst ledning över Trump.

Men det övertaget har Joe Biden nu förlorat. Alla de tre ledande demokratiska kandidaterna – Joe Biden, Bernie Sanders och Elizabeth Warren – skulle enligt opinionsundersökningarna vinna över Donald Trump med mellan 9 och 10 procent.

Därmed har Joe Biden förlorat sin viktigaste fördel och de demokratiska väljarna kan i fortsättningen göra sina val utifrån förslagen i kandidaternas politiska plattformar och efter hur de bedömer kandidaternas moral och etik.

På tisdag hålls den fjärde TV-debatten mellan Demokraternas hoppfulla i Ohio och den sänds hos TV-kanalen CNN. För att få medverka måste kandidaterna ha ett opinionsstöd om minst två procent och ha fått ekonomiskt stöd för sin kampanj från minst 130 tusen personer. Det är 12 demokratiska kandidater som klarat den spärren.

Med så många hoppfulla på scenen krävs det slagkraftiga ”one-liners” för att gå hem genom TV-rutan. Eller att någon gör vinnande påhopp på någon av de ledande motkandidaterna, vilket mer kan skada den påhoppade än gynna den påhoppande.

Inför debatten är det nu i stort sett jämnt lopp mellan Joe Biden (27,8 procent) och senatorn Elizabeth Warren (26,0 procent) enligt en sammanvägning gjord av Real Clear Politics. På tredje plats kommer senator Bernie Sanders (15,2 procent). Den senare hade tappat i opinionsmätningarna redan innan han den 1 oktober drabbades av en hjärtattack; han har nu återupptagit sin kampanj.

Långt efter som fyra och femma kommer borgmästaren i South Bend, Indiana Pete Buttigieg (5,0 procent) och senator Kamala Harris (4,5 procent). Harris hade en topp i juli efter en framgångsrik insats i en TV-debatt efter vilken hon nådde upp till 15 procent i opinion, vilket visar att TV-debatter ge framgång men att framgången måste följas upp för att bli varaktig.

En indikator på att Joe Biden håller på att förlora sin ledning är också att han har svårare än de andra båda toppkandidaterna att få ekonomiskt stöd för sin kampanj. Under det senaste kvartalet fick han in mindre än hälften av vad Bernie Sanders och Elizabeth Warren samlade in.

Först ut i den stundande primärvalscirkusen är Iowa den 3 februari där Elizabeth Warren leder med 2,7 procentenheter före Joe Biden. Därefter följer New Hampshire den 11 februari där hon leder med 1,5 procentenheter. Joe Bidens kampanj riskerar att skadas om han inte vinner i någon av de delstaterna.

Under den senaste veckan har amerikansk politik dominerats av president Donald Trumps telefonsamtal med Ukrainas president. Det gällde bland annat att Bidens son Hunter var styrelseledamot i ett ukrainskt gasbolag. Efter att det samtalet blev känt anklagas Trump av demokraterna i kongressen och i media för att försöka uppvigla Ukrainas president att utreda om Joe Biden var korrupt som vicepresident. Demokraterna försöker att få presidenten ställd inför riksrätt och avsatt.

Donald Trumps strategi anses vara att svartmåla Joe Biden eftersom han, rätt eller fel, uppfattar Biden som den farligaste demokratiska presidentkandidaten. Frågan är om det var en onödig strategi från Donald Trumps sida eftersom Joe Biden redan befann sig i en opinionsmässig nedförsbacke. Men sluttningen kan bli brantare efter tisdagens debatt.

I den förra demokratiska kandidatdebatten i september blev Joe Biden beskylld för att vara glömsk. Underförstått: han skulle vara för gammal med sina 76 år, i alla fall jämfört med den yngre kandidat som kom med beskyllningen.

Frågan är om någon av Joe Bidens motkandidater på tisdag kommer att ta avstånd från att låta politikerbarn vara styrelseledamöter i utländska strategiska bolag.

En indikation på det kan vara svaren från flera av de demokratiska kandidaterna förra helgen när de tillfrågades om de som presidenter skulle låta sina barn ha en position som Hunter Biden om de blev presidenter. Alla sade nej. En kandidat sade dessutom att de skulle förbjuda alla i deras administration att göra så.

Ju högre de nått, desto mer kan de falla. Det är situationen för i synnerhet Joe Biden som befinner sig i en utförsbacke med minskande opinionsstöd. Den utförsbacken kan bli mycket brantare efter tisdagens TV-debatt om någon av motkandidaterna aktualiserar frågan om det olämpliga i att låta politikerbarn ha utländska styrelseuppdrag. De behöver inte tala om korruption, det räcker att tala om att de själva aldrig skulle tillåta motsvarande.

Det är fortfarande tidigt i den demokratiska primärvalskampanjen men det är redan mycket som talar emot att det blir Joe Biden som vinner. Men en brasklapp är att allt kan hända i amerikansk politik.

I dagsläget är det den mer radikala senatorn från Massachusetts Eliszabeth Warren som har försteg eftersom många amerikanska primärvalsäljare är betydligt mer radikala än Joe Biden. Men osvuret är bäst eftersom alla kandidater kan snubbla.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare för SKOP-analys