Håll dörren till EU öppen

frivarld_banner_stor2

Krimkrisen visar på behovet av att fler länder ansluts till fredsprojektet EU. Vi vill därför växla upp arbetet för EU:s östutvidgning, skriver tre representanter för Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet.

Rysslands aggressiva beteende gentemot Ukraina utgör en av de större tragedier som den europeiska kontinenten har skådat i modern tid. Många ukrainare har fallt offer i sin strävan efter ett demokratiskt, fritt och självständigt Ukraina. En dröm som hotas av den ryska krigsmakten vars specialitet är att trampa på drömmar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi var många som innan Krimkrisen uttryckte oss positiva om ett djupare samarbete mellan EU och unionens östliga grannländer. Tron på att mer samarbete och minskade gränskontroller kan trygga freden även i östra Europa stod stark. Många av unionens östliga medlemmar har gått från Sovjetstyrda diktaturer och fattigdom till stabila demokratier och ekonomisk tillväxt. Det är en utveckling som Ryssland nu vill förvägra det ukrainska folket.

Krimkrisen riskerar att avskräcka oss från närmare samarbete med våra grannländer i öst. Vi ser redan sådana tendenser när den förre detta utrikesministern Hans Blix kallar EU:s östra partnerskap för lomhört. Eller när Miljöpartiets Peter Rådberg inte backar från sitt tal om att Sverige ligger i en rysk intressesfär utanför dess gränser . Eller att beskylla EU, i stället för Putinregimen, för den våldsamma utvecklingen i Ukraina, som företrädare för Vänsterpartiet ofta gör. Det sänder fel signaler till det ukrainska folket som på Majdantorget trotsade vinterkyla och regimvåld för att hålla drömmen om Europa vid liv.

Medlemskap i EU fungerar krigsavhållande och fler länder bör anslutas till fredsprojektet. Inget europeiskt land ska påverkas av mobbare i grannskapet. Vi vill därför växla upp arbetet för EU:s östutvidgning.

I somras kunde ett nyligen krigshärjat Kroatien välkomnas in i unionen. Tillsammans med Slovenien utgör de nu ett allt stabilare hörn av Balkan. Men ett EU som sträcker sig över Balkan ligger inte i linje med Putins intressen. Den ryska utrikesdoktrinen är inte bara att med våld skrämma Ukraina. Rysslands ambitioner sträcker sig till Balkan. För att hindra ytterligare östligt samarbete och europeisk utvidgning träffar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ledare för Republika Srpska i Bosnien. Målet: att öka östra Europas politiska och ekonomiska beroende av Ryssland, samt att ge luft under vingarna för Europas nationalister.

Vårt svar: att väcka liv i Bosniens och Republiken Makedoniens väg mot medlemskap. Och att hålla dörren till EU öppen för än fler. Svaret på Putins skrämseltaktik kan aldrig vara att överge de som drömmer om ett EU-medlemskap och den rikedom och trygghet det innebär. Vår förhoppning för de närmaste åren är därför att EU:s institutioner ska kunna fyllas med utvidgningsvänliga företrädare på ledande poster. Mycket talar nämligen för framgångar för både högerns och vänsterns nationalister i valet till Europaparlamentsvalet. För de partigrupper som tror på samarbete mellan demokratier vilar därför ett tungt ansvar på att besätta kommissionärsposten för utvidgning och att i varje instans prioritera EU som en öppen gemenskap.

Östeuropa behöver fred och frihet. Därför ska fler av dess länder välkomnas in i EU.

Erik Scheller (FP) är nominerad till Europaparlamentet.
Bawar Ismail är utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet.
Joakim Rönnbäck är säkerhetspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet.