Print Friendly, PDF & Email

Gunne Jacobsson; Golan-nyckel till fred

Av Redaktionen | 31 december 1993


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

BREV & REPLIKER
GUNNE JACOBSSO N:
G OLAN-NYCKELTILL FRED?
A
ggression har sitt pris.
Hitlertyskland angrep,
förlorade och gjordes
skadeskyldigt. Kejsartyskland likaså. Men när arabländerna
angrep Israel och besegrades, då är det
märkligt nog de besegrade angriparna
som ställer villkoren.
Den besegrade egyptiske angriparen
slöt fred, men forst när Sinai återlämnats. Den besegrade syriske angriparen
lovar nu fred, men bara om Golan återlämnas.
Assad fir stöd av ambassadör Ingmar
Karlsson: Israel har valt “Golan utan
fred” iställetfor “fred utan Golan”. Som
om syrierna sökte fred medan de fram
till 1967 ännu hade Golan! Syrien är
största hindret for fred i Mellanöstern.
Golan, mindre än Öland, är en öde
högplatå som från tusen meter sluttar
ner emot Jordanfloden, Genesaret och
slätten i norra Galileen.
Golan är en “kolossal naturlig fästning”, under Syrien kompletterad med
minfält, bunkers, tanks, artilleri, divisioner. Golan var då en strikt militär zon
med en starkt forsummad civilbefolkning. Först med Israel kom elektricitet,
bilar, traktorer och social välfärd.
Uppifrån Golan kunde den bara 15
km breda slätten överblickas och behärskas. Uppifrån osynliga ställningar
bedrev syrierna åren 1949-67 prickskytte ner motjudarna. Brinnande foremål rullades nerfor sluttningen mot sä-
desfälten. Från Golan infiltrerade terrorister. Judarna levde under dödsfara och
sov i skyddsrum.
Det är begripligt att israelerna av
strategiska skäl behöll Golan efter 1967,
sedan de med stora forlusterlyckats ta sig
uppfor sluttningen och slå tillbaka det
syriska anfallet. Och endast Israels kontroll av denna buffertzon hindrade syrierna från att tränga djupt in i Israel vid
deras oväntade nya angrepp 1973.
Golan är livsviktigt också for Israels
vattenförsörjning. Även med Golan har
Israel akut vattenbrist. Jordanflodens
källflöden uppe på Hermonbergeti norra
Golan forsökte syrierna avleda från Israel åren 1964-65.
Nästan halva befolkningen bodde före
SVE N SK TI DSKRIFT 199
-:J:~a;!J:~•~•K41:••••••••••••••••••••••••
1967 i staden Kuneitra, med militären
som främsta levebröd. Kuneitra “forstördes meningslöst” av israelerna vid evakueringen 1974. Men detta hade sina orsaker.
– I syriernas högkvarter hade israelerna
1967 funnit detaljerade planerpå erövring
av hela norra Israel. Och bevis på ryska
militärer i framskjutna positioner.
– Som goodwill-gest och i forhoppning om fred överlämnade israelerna de
1973 besatta stora områdena öster om
GoJan inne i Syrien, inklusive Kuneitra.
Men syrierna ställde inte upp vid fredskonferensen.
– Infor evakueringen skulle de “bortjagade” invånarna ra återvända enligt avtal. Syrierna fOrbjöd detta och använde
den tomrna staden i sin propaganda.
Det är begripligt att israelerna inte ville
lämna spindeln i den syriska militärapparaten intakt.
Israelerna är misstrogna mot Assads
löften och planerpå ett Stor-Syrien. Gärningar talar högre än ord:
– Syriens upprepade angrepp på Israel
och ockupation av Libanon.
-De 10-20 000 massakrerade oliktänkande landsmännen i staden Harna 1982.
– De 100-tals avrättade libanesiska ledarnaochbakbundnakristnakrigsfingama
och civila.
– Anti-Israel-ideologin och antisemitismen.
-Den ekonomiskabojkotten av Israel.
– Syrien som bas fOr narkotika, kidnappning, tortyr, terrorism.
– Den feberaktiga upprustningen.
Assad har svikit löften tidigare och det
kan ske igen. Den store muslimske teologen Al Ghazzali från 1000-talet fastslog:
“Om en lögn är enda sättet for att uppnå
ett bra resultat är den tillåten. Vi måste
ljuga om sanning leder till obehagliga
resultat.” Löfte om fred i utbyte mot
GoJan kan bli ödesdigert for Israel.
Erfarenheten har visat, att där bergskedjor ratt bilda gräns mellan statema ute
i världen, där har det varit fredligt. Och
omvänt.
När ~eckema 1938 tvingades flytta
gränsen från randbergen ner på slätten
innanfor var landet prisgivet trots Hiders
löften. Prisgivet var också Ungern när
Stalinflyttade gränsenfrån Karpaterna ner
på slätten innanfor.
Också gränsen nu utmed Golans höjdrygg har med hjälp av små FN-styrkor
varit påfallande lugn sedan 1974. skall
detta rivas upp?
200 SvENsK TIDsKRIFT

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism