Print Friendly, PDF & Email

Gullan Lindblad, Johan Tiedemann; Reglerad invandring nödvändig

Av Redaktionen | 31 december 1990


1990


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

tation bland svenskar. Sannolikt bottnar
mycket av den fientlighet som den senaste
tiden kommit till ytan i just denna särbehandling. I den meningen har politikerna
delvis sig själva att skylla för främlingsfientligheten i Sverige, och kanske borde
Lindblad/Tiedemann börja med att rannsaka sig själva innan de börjar tala om vad
GULIAN LINDBlAD
JOHAN TIEDEMANN:
361
som krävs för att motverka rasism och
främlingsfientlighet Jag påstår naturligtvis inte att vare sig Lindblad eller Tiedemann är rasister, men den politik de aktivt
är med om att utforma och genomföra
skapar i sin förlängning misstänksamhet,
missnöje och till och med fientlighet.
Reglerad invandring nödvändig
D
et finns en sak som förenar HellmanlEifgren och undertecknade
och det är att vi alla insett och
förstått att flykting- och invandrarfrågor
både är komplicerade och svåra. Det gäller enskilda människor som kommer till
vårt land. Många har lämnat allt de äger
och har och på vinst och förlust sökt sig
till det avlägsna Sverige i tron att de där
skall få en bättre tillvaro. Många har en
traumatisk bakgrund och många har förlorat allt hopp.
Samtidigt vet vi också – det vore bedrägligt att hävda motsatsen – att det
finns människor som kommer till Sverige
därför att de i sina hemländer är efterlysta
för brott, därför att de vill gömma sig i
vårt land under ny identitet, eller därför
att de i Sverige vill starta en ny, illegal
verksamhet. Även detta tror vi att HellmanlEifgren erkänner. Det är tyvärr en
realitet att en mycket stor del av brottsligheten i Sverige begås av utlänningar.
Har vi detta klart för oss, blir nästa
fråga: bör Sverige upprätthålla gränskontroller, bör vi ha möjlighet att suveränt
avgöra vilka och hur många människor
som bör få uppehållstillstånd i vårt land,
och om, varför?
Det är här vi skiljer oss åt. Vi menar att
Sverige bör ha kontrollerad invandring.
Detta av flera skäl. Vi har nämnt några i
den förra artikeln. Låt oss därför här
främst förtydliga. De personella och ekonomiska resurserna i vårt land att kontrollera och slussa ut tiotusentals människor är och kommer att vara begränsade. Vi hävdar envist att det inte bara är
frågan om att låta människor komma för
att sedan strunta i de konsekvenser detta
kan innebära och de speciella krav det
trots allt betyder.
När vi i vår första artikel skrev att det
inte bara är att ta emot människor och sedan inte bry oss om, menade vi att det
finns många människor som kommer hit,
som faktiskt behöver mycken hjälp och
mycket stöd. Men, vi är ledsna att HellmanlEifgren tolkade detta som ett uttryck för den förkastliga “omhänder- 362
tagandepolitik” som socialdemokraterna
bedrivit allt för länge. Vad vi menade var
att även om staten inte är inblandad så
krävs stora frivilliga krafter i form av
organisationer och enskilda sammanslutningar. Ett exempel på vad vi syftar på är
Röda korsets tortyrcentra.
Ett ytterligare skäl för kontrollerad invandring är situationen och händelseutvecklingen i Europa. Den Europeiska Gemenskapen arbetar just nu intensivt med
förverkligandet av den interna marknaden. I denna finns tanken på fri rörlighet
över gränserna – inom Gemenskapen. Vi
-precis som Moderata Ungdomsförbundet – önskar att Sverige så fort som möjligt blir medlem i EG. För att detta ska bli
möjligt är det nödvändigt att Sverige anpassar sin politik även inom flykting- och
invandrarpolitikens område. Europaparlamentet har ett flertal gånger påpekat
att Sverige i dag bedriver en flyktingpolitik som skadar Sveriges anseende. Det
finns nämligen flera fall där svenska myndigheter utfårdat pass och andra ideutiteshandlingar utan att man varit säker på
personens verkliga identitet. Detta har,
tragiskt nog, blivit ett växande problem.
Vi har i vår partimotion från januari
krävt att Sverige bör initiera en alleuropeisk konferens för att jämka den europeiska flyktingpolitiken. Sverige är i dag
en europeisk ytterlighet i flyktingsammanhang, vårt grannland Finland är
· en annan, fast i motsatt riktning.
Hellman/Elfgren skriver att Moderata
Ungdomsförbundet inte förespråkar fri
invandring i morgon. Nej, det är vi medvetna om – vi har läst stämmobeslutet
från 1988. Men massmedia har en helt
annan bild – och representanter från ungdomsförbundet har aldrig försökt rätta till
den bilden – snarare tvärtom. Vad syftet
med detta är har vi aldrig riktigt förstått.
Med anledning av vår artikel i nummer
3 har också Anders Hultin skrivit. Vi skall
villigt erkänna att vi har lite svårt att förstå
vart Anders Hultin vill komma. Slutsatsen
är uppenbarligen att vi genom vår artikel
underblåser rasism och främlingsfientlighet!? En sådan form av argumentering är
alltför billig och grov för att vi skall tycka
att det är någon större ide att kommentera
Hultins epistel. Detta understryks bara av
Hultins raljerande över vår omsorg om
torterade kvinnor och föräldralösa barn.
Vi tycker det är tragiskt att debatten förs
på denna låga nivå.
slutligen önskar vi bara framföra en
förhoppning att den debatt som nu förs
mellan Moderata Samlingspartiet och
dess ungdomsförbund får fortsätta på den
sakliga – och i många stycken intressanta
intellektuella nivån – som kännetecknat
Hellman!Elfgrens genmäle på vår förra
artikel. En levande och öppen debatt är
oerhört nyttig för vår interna styrka och
det visar att vår organisation är både vital
och rymmer “höga tak”.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism