Grundbultslagar vore ett paradigmskifteDet finns två ord,
Som tagit plats
I vårt vackra svenska språk.

Det ena är ”paradigmskifte”.
Det andra är ”grundbult”.

Vi får vara tacksamma
Mot regering och riksdag,
För att Sverige fortfarande har grundlagar
Och inte grundbultslagar.

För det vore också ett paradigmskifte.

Veckopoeten