Grattis Timbro!På onsdag firar Timbro 40 år som tankesmedja. Svensk Tidskrift minns vad jubilaren betytt för oss, och sänder sina varmaste gratulationer.

Tacksamma gratulationer till 40-åringen. Tack vare Timbro väcktes mitt intresse för ideologi och marknadsekonomi. Min första egna längre tågresa gick hemifrån Malmö till Stockholm och bokhandeln Market Corner för att köpa boken ”Imorgon kapitalism” och spana in det övriga utbudet. Otaliga Timbromöten, seminarier, böcker senare – som åhörare, deltagare, författare eller talare – inser jag att det är just en god blandning av marknadsliberala idéer och människor som är framgångskonceptet. Så fortsätt så! Kampen för friare samhällen är evig.

Anders Ydstedt, styrelseordförande

Få organisationer har varit lika närvarande under en senåttiotalists politiska uppväxt som Timbro, knappt en stämma eller utbildning förflöt utan att ett bokbord dukades upp och den ideologiska fyren ledde församlingen varsamt framåt från en sliten roll up. Alla de liberala rockstjärnorna hade skrivbord under takåsarna på Grev Turegatan och lyckan var fullständig när man tilläts botanisera fritt bland bokhyllorna inför seminarium med studentförbundet. Tankesmedjan har nämnts i inte mindre än 466 (nu 467) artiklar i Svensk Tidskrift under sina fyra decennier, ytterligare ett tecken på vilken roll man spelat i den borgerliga idédebatten. En stort grattis till jubilaren, och vi hoppas på minst fyrtio lika produktiva år till!

Amanda Wollstad, chefredaktör

Timbro är en gammal vän, en sådan som man alltid kan sitta ner och språka med vad som än hänt sedan senast. I begynnelsen av vår bekantskap var det böcker – Hayeks Frihetens grundvalar slog ned som en bomb. Med tiden fick bekanta utredningsuppdrag, och det kändes som en underjordisk motståndsrörelse att besöka deras kontorsrum. Rätt var det var hade hade man själv ett projekt. Timbros roll för människor som jag i den ickesocialistiska sfären kan inte övervärderas. Kul att du lever och har hälsan!

Peter J Olsson, skribent och redaktionsmedlem

Timbro har bidragit med ett för Sverige avgörande idéarbete de senaste 40 åren. Ett arbete som har stärkt vårt land; och bidragit till mer frihet och egenmakt på bekostnad av monolitiska och anonyma offentliga systemen. Men Timbro har inte bara fungerat som en plantskola för frihetens idéer, utan även för framtidens borgerliga fanbärare. Allt detta är värt att fira, förvalta och förädla.

Alexandra Ivanov, skribent och redaktionsmedlem

Ända sedan jag påbörjade mitt politiska engagemang har Timbro varit en outsinlig källa av inspiration och kunskap. Allt pekar på att så kommer det att förbli även i framtiden!

Zebulon Carlander, skribent och redaktionsmedlem