Grattis Simon!

Svensk Tidskrift ordnar i samarbete med Arvid Lindmans 60-årsfond skrivartävlingar. Temat för årets tävling var ”Efter finanskrisen: Marknadsekonomins renässans eller… ?”

Första pris på 20 000 kronor går till Simon Hedlin Larsson som studerar statsvetenskap och nationalekonomi vid University of Birmingham samt ekonomisk historia och historia vid Lunds universitet.

”Historien säger att finanskriser alltid har funnits, och mycket tyder på att de alltid kommer att finnas”, skriver Hedlin Larsson, som argumenterar för att det största hotet mot världskapitalismen kommer från politiskt håll.

Juryns motivering till priset är att skribenten initierat, utförligt och med gedigen källhänvisning redogjort för huvudlinjerna i den diskussion om marknadsekonomin som har uppstått i samband med finanskrisen, samtidigt som denne uppvisar en stor självständighet i sitt resonemang om vilka slutsatser man bör dra av detta.

Av de inkomna bidragen vill juryn också lyfta fram två andra essäer: ”Ryktena om marknadsekonomins död är betydligt överdrivna”, av Patrick Krassén och ”En värdeorienterad marknadsliberalism” av Daniel Bergström.

De tre uppsatserna kommer att publiceras av Svensk Tidskrift svensktidskrift.se och Arvid Lindmans 60-årsfond arvidlindmansfond.se i dag.

Essäerna har avidentifierade bedömts av en tävlingsjury bestående av representanter för Svensk Tidskrift och Arvid Lindmans 60-årsfond.

Svensk Tidskrift är en nättidning för politik, ekonomi och kultur, grundad 1911. Vår politiska linje är liberalkonservativ. Sedan 2006 finns vi på nätet, svensktidskrift.se, som uppdateras varje fredag. Under det senaste året har vi kraftigt ökat artikelutbud och läsarantal.