Gotland måste försvaras

Att inte ens ha kvalificerade arméförband på Gotland är i praktiken en inbjudan till andra att kontrollera Östersjön, skriver Andreas Braw.

Ryssland har invaderat Ukraina. Maktspelet mellan NATO och Ryssland om Östersjön blir allt intensivare. Den som kontrollerar Gotland, kontrollerar Östersjön. Långräckviddiga luftvärns- och sjömålsrobotar på Gotland kan skänka luft- och sjöherravälde åt den part som beslutar sig för att nyttja ön.

Sverige saknar förvisso både långräckviddigt luftvärn och markbaserade sjömålsrobotar. Det är logiskt, då Sverige för närvarande inte har någon ambition att i händelse av kris kontrollera Östersjön. Problemet är att andra parter kan gripa möjligheten. Att inte ens ha kvalificerade arméförband på Gotland är i praktiken en inbjudan till sådana idéer.

För tillfället är Östersjön ett fredligt hav. Så har det inte alltid varit, och så kommer det inte alltid att vara. Historien är inte slut, och utvecklingen i Ryssland ger skäl att ifrågasätta landets framtida politiska stabilitet. Ryssland har de facto i år invaderat ett europeiskt land och fortsätter att destabilisera Ukraina. En månad innan invasionen av Ukraina var många säkra på att Ryssland aldrig skulle nyttja sin militär för att annektera Krim. Nu är Krim invaderat, ockuperat och annekterat. Ryssland överträffade experternas farhågor med råge.

Står Sverige inför hot om krig idag? Svaret är självklart nej. Men att bygga försvarsförmåga tar lång tid. Att rekrytera, utbilda och öva förband tar åratal. Militär infrastruktur, materiel och förband köps inte på Blocket. Här krävs långsiktighet.

För att undvika en sådan situation måste planering för försvaret av Gotland återupptas planeras, förberedas och övas. Det duger inte att säga att vi placerar militära förband på ön om det blir kris – att transportera personal och materiel till Gotland under hot om attack vore livsfarligt, eftersom den svenska flottan saknar förmåga att skydda sig mot flyghot.

För att försvara Gotland krävs höjda försvarsanslag. Försvarsmakten går just nu på sparlåga och kan inte fullt ut genomföra de uppgifter som man fått av riksdagen. Höjda utgifter är inget syfte i sig, men att som regeringen öka försvarets kostnader utan att skjuta till medel är direkt oansvarigt.

Det är dags att ta ansvar för Sveriges försvar i en tid då omvärlden är mer oförutsägbar än på länge. En bra början är att försvara Gotland. Att inte göra det är direkt oansvarigt.

andreas_brawAndreas Braw är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.