Print Friendly, PDF & Email

Gösta Hallme; Kommentar till Skuldavskrivning

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

298
GÖSTA HALLME:
Kommentar till ”skuldavskrivning”
På sidan 121 i nr 3/83 kommenteras ett omläggningsförslag av vissa U-länders skulder.
Tyvärr är den gjorda jämförelsen om konsekvenserna totalt missvisande.
En skuld på 300 G$ ~G internationell förkortning för miljard= lO ) mot 13 % ränta har
alltid ett efter 13 % diskonterat nuvärde på
300 G$ hur än amorteringarna sker.
Ändras nu räntan till 6% och amorteras
l/25-del = 12 G$ varje år, blir första årets
annuitet 30 GS och det 25:e årets 12,72 G$.
Det efter 13 % diskonterade nuvärdet av dessa 25 fallande betalningar blir nära 186 G$, en
värdenedskrivning med 114 G$ eller 38%.
114 G$ är inte precis småpengar, men det
är en väldig skillnad på de rätta 38 % och
artikelns 88 %.
Formeln för uträkningen är följande:
300GS 6% ränta
l:a årets 0,06.300+ 12 = 30,00
annuitet
12 G$
amortering
varje år
i 25 års
tid.
2:a årets 0,06.288+ 12 = 29,28 0,72
annuitet lägre
25:e årets 0,06.12 + 12 = 12,72 24.0,72
annuitet lägre
Nuvärdet efter 13 % diskonteringsränta
uträknas enligt formeln
25-7,330)30.7,330+(-0,72)(25.7,330- o,13
d.. 7 330 hol)’t l 1•1325
-)
ar , er a 1 s som O,l3 · ! ,1325
Formeln går inte att använda för diskonteringsräntan O%. I det fallet får man å ena
sidan
(60+39+60+7,8):2 ggr 5 = 417
och å den andra
(30,00+ 12,72):2 ggr 25 = 534

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism