Gör din plikt – kräv din rätt?

I spänd förväntan inför den personalförsörjningsutredning som väntas i slutet på månaden har värnpliktens eventuella återuppväckelse lett till hätska debatter, inte minst inom borgerligheten. Är plikt en borgerlig dygd – eller illiberalt slaveri?

I slutet av september presenteras den personalförsörjningsutredning som påbörjades i höstas, och i spänd väntan på dess slutsatser har i veckan flertalet tidningar slutligen hittat de direktiv som i oktober fastslog att:

”En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.”

Värnplikten återinförs, trumpetade ett antal rubriker ut, mer eller mindre triumferande. Värnplikten återinförs inte alls, var det besvikna – eller lättade – beskedet på andra håll. Utredaren Annika Nordgren Christensen säger naturligtvis ingenting alls utan låter utredningen tala för sig själv när den så småningom offentliggörs.

Klart är i alla fall att dokumentet, i enlighet med direktiven, kommer att utforska hur den nu vilande totalförsvarsplikten ska utformas för att kunna fortleva och nyttjas vid behov. Lika klart är att personalförsörjningen även fortsättningsvis så långt som möjligt kommer baseras på frivillighet. Vad så ’långt som möjligt’ och ’vid behov’ innebär kan vi dock fortsätta spekulera om.

Endast två saker tordes därutöver kunna fastslås med viss sannolikhet: pliktlagstiftningen kommer att bli könsneutral, och någon allmän värnplikt kommer det inte vara tal om – därtill finns vare sig pengar eller material.

Därutöver är frågan fortfarande öppen, och skär tvärs igenom politiska och ideologisk grupperingar – inte minst de borgerliga.

Därför vill Svensk Tidskrift nu ha er syn på saken: har medborgare en plikt att i tider av oro försvara sitt land och dess lagar, och kan denna plikt i så fall upprätthållas med tvång?

Inlägg bör som vanligt vara mellan 4000 och 6000 tecken inklusive mellanslag och insändes till info@svensktidskrift.se. Deadline för eventuell publikation kommande fredag är torsdag 12.00.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift