Gästledare
Förtrycket finns kvar

Venezuela låter 17 000 soldater bevaka gränsen mot Colombia. När firandet av Berlinmurens fall är över finns all anledning att uppmärksamma liknande förtryck runt om i världen i dag, skriver Josefin Strömberg.

I söndags firade vi att det gått 25 års sedan Berlinmuren revs. Men när firandet är över finns all anledning att uppmärksamma liknande förtryck runt om i världen i dag, anser Josefin Strömberg.

Än i dag finns kommunistiska tendenser i många länder. Die Linke, ett tyskt vänsterparti, kommer framöver leda delstaten Thüringen tillsammans med de rödgröna. Partiet är socialistiskt och härrör från kommunisterna i forna Östtyskland. Detta i ett land som i modern historia upplevt kommunismens förtryck och mord.

Låt oss bli påminda om att kommunismen är nära besläktad med socialismen. Båda ideologierna förespråkar kollektivism. I realpolitik bäddar det för statligt ägande av produktionsmedlen. Därför är det inte ovanligt att se socialistiska stater nationalisera företag, införa prisregleringar och höja skatter för att få politisk och byråkratisk makt.

På listan över kommunistiska, nyligen kommunistiska, eller länder med kommunistiska inslag i konstitutionen finns ett trettiotal stater. Där regleras marknaden, yttrandefrihet och pressfriheten inskränks, oliktänkande fängslas och äganderätten är strängt begränsad. Skrämmande likt Östberlin under järnridån.

Östtyskland är inte den enda regim som har infört prissubventioner på varor. Precis som det ledde till akuta brist på de mest grundläggande varorna då, ser vi samma utveckling i andra länder i dag. Venezuelas prissubventioner har inte bara lett till akut brist på varor, utan även stora protester mot densamma där hittills över 30 personer dödats.

President Maduros lösningsförslag är att införa fingerskanning i matvarubutiker. Tanken är att människors köpvanor ska övervakas och kontrolleras så att det inte köper mer än sin statligt reglerade andel. Kritiken avfärdar presidenten som en ”fascistkomplott” från USA.

Den 11 augusti i år började Venezuela stänga gränsen till Colombia nattetid, mellan klockan 22 och klockan 5. Regeringen oroades över de människor som rörde sig över gränsen med varor. Sedan dess har gränskontrollen utökats till elva timmar per dag. 17 000 beväpnade soldater bevakar gränsen, några tusen fler än de mellan Öst- och Västtyskland. Detta mellan två länder som tidigare varit ett. Att tänka sig en liknande situation mellan Sverige och Norge är otäckt.

Maria Gabriela Cardozo, chef för Táchira Handelskammare, har sagt att det enda sättet att stoppa smugglarna vore att bygga en mur längst hela gränsen.

josefin_stromberg2Berlinmurens fall är värt att fira, men det kommunistiska och socialistiska förtrycket runt om i världen lever tyvärr kvar.

Josefin Strömberg studerar juridik, jobbar på Svenskt Näringsliv och driver eget företag.