Frikort till IglesiasTill slut blev det en regering även i Spanien. En koalition av socialisterna i PSOE och det populistiska Podemos på yttersta vänsterkanten, det senare allierat med grupper ändå längre ut till vänster, bland dem ortodoxa kommunister. Ändå lyser rapporteringen om att extremister nu styr ett av EUs största länder med sin frånvaro, konstaterar Mats Fält.

Podemos ekonomiska politik är helt ansvarslös. Ingen skulle ha tagit den på allvar om partiet inte lyckats samla ett betydande röststöd under de gångna krisåren, då hopplösheten fått människor att rösta på demagoger och ideologiskt förvirrade drömmare. Den nya regeringen har redan lagt ett batteri av förslag som river upp många av den tidigare högerregeringens reformer av arbetsmarknaden – reformer som lyckats få fart på tillväxten och successivt sänka den tidigare mycket höga arbetslösheten, som framför allt drabbat ungdomar.

Podemos partiledare Pablo Iglesias – tidigare aktivistisk universitetsprofessor – har bland annat varit rådgivare till Venezuelas förre president och diktator Hugo Chavez. Podemos har konsekvent drivit en människoföraktande och lögnaktig linje när det gäller förtrycket och svälten i Venezuela.

Spanien är både stort och viktigt – med dubbelt så många invånare som Ungern och Österrike tillsammans. Man skulle kunna vänta sig mer balanserad och faktabaserad information om vad som händer i detta land med stor tyngd i EU och nära band till sina forna kolonier i Syd- och Mellanamerika. Så har det dock inte varit.

Till skillnad från när regeringarna i Polen, Ungern, Österrike eller tidigare Italien hittat på något tveksamt eller släppt in partier med extrema ideologiska inslag i sina regeringar så verkar inte vänsterextrema populister i Madrid ha något nyhetsvärde. Så borde det inte vara.

Om Spanien underminerar kampen mot diktaturen i Venezuela kan det få allvarliga konsekvenser. Det gäller också EUs redan kraftlösa arbete för demokrati på Kuba. Detsamma gäller om den nya regeringens kontrakurs i den ekonomiska politiken bromsar investeringarna och stoppar minskningen av arbetslösheten. Spaniens kris har varit lång och förödande för miljoner av landets invånare. Det är varken vad de svältande i Caracas, de förtryckte på Kuba eller det EU som försökt komma ur krisen behöver.

Den nya regeringen i Madrid bör tas på allvar – på gott och ont.

För det kan väl inte vara så att media inte tar Spanien som land på allvar? Är det turismen och den gamla bilden av ett land som kommit efter i utvecklingen som spökar?Är det därför det bara är högerextremister i parlamentet – inte vänsterextremister i regeringen – som är intressanta, när rapporterna kommer om vad som händer söder om Pyrenéerna?

Det är inte heller någon acceptabel ursäkt. Ett land med fyra gånger så många invånare som vårt eget måste hanteras som det det faktiskt är – en tung spelare i ett just nu krympande EU.

Mats Fält (M) är förtroendevald i Tyresö kommun