Friheten trumfar välviljan

Tryckfrihetsförordningen firar i år 250 år och är en av de äldsta av sitt slag i världen. Men friheterna var svårvunna, och behöver ständigt försvaras – inte minst från de som bara vill oss väl. Det skriver Dan Sylvebo och Anders Ydstedt i ett gemensamt upprop.

Den svenska tryckfrihetsförordningen firar 250 i år. Den nuvarande är yngre, men den ursprungliga, som först kodifierade yttrande- och tryckfrihetsförordning i lag, genomdrevs av mösspartiet under ledning av prästen Anders Chydenius vid riksdagen i Gävle den 2 december 1766. Det är den äldsta i sitt slag i världen, och en av grundbultarna i svenskt samhällsliv. Ett arv att vara stolta över och vårda ömt.

I synnerhet idag, när yttrandefriheten åter igen hotas både när och fjärran. När totalitära stater och förtryckare tystar kritiker och krossar tryckpressar. Och när helt vanliga, medkännande politiker och byråkrater börjar tumma på frihetens gränser ”för vårt eget bästa”.

Mediegrundlagskommittén överlämnade i september sitt betänkande om ändrade mediegrundlagar. Mycket handlar om att anpassa lagstiftningen efter en digital verklighet. Gott så, vi har idag möjligheter och tillgänglighet vi knappt kunde föreställa oss för något decennium sedan, än mindre när lagarna en gång stiftades.

Utredningen uttalar sig också, i enlighet med regeringens anvisningar, om den linje regeringen driver på folkhälsoområdet om neutrala förpackningar (för tobak). Utredarna ställer sig frågande till valet av beredningsform för en så pass allvarlig fråga som en eventuell inskränkning i grundlagen är, och menar att ett införande av neutrala förpackningar kan hamna i konflikt med grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer.

I kommande remissvar på utredningen delar vi utredarnas oro inför valet av beredningsform, och menar att regeringen försöker svepa en principiellt viktig fråga under mattan.

Regeringens upprepade utspel i frågan visar på en oroande brist på förståelse för yttrande- och tryckfrihetens värde och gränser. Varje avsteg från de grundprinciper som, om än med modifieringar, tjänat oss väl i över 250 år måste noga övervägas och motiveras. Att vilja rädda vuxna människor från att fatta egna beslut som inte passar överheten är knappast skäl nog.

Dan Sylvebo är ordförande för Högerpressens förening
Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift