Frihet är den gröna revolutionen

Thomas L. Friedman
Hett, platt och trångt. Varför vi behöver en grön revolution
Voltaire Publishing 2009

Inför FNs toppmöte om klimatet i Köpenhamn kommer bestsellern Hett, platt och trångt om varför världen behöver en grön revolution för att lösa sina energiproblem.

Thomas Friedman på New York Times är en av USAs främsta politiska kommentatorer. Han är expert på att ta idéer från den akademiska världen och omformulera dem för att passa en bred publik. Friedmans beskrivningar av samtiden brukar konkretisera debattens huvudfåra. Därför är det viktig läsning att se vad han tar upp om en av samtidens stora knäckfrågor; hur tar vi oss an klimatförändringarna, en stigande världsbefolkning och högre åtgång på råvaror och energi samtidigt som fattiga länder växer sig rikare?

Det är en grundläggande förändring av vår produktion och konsumtion av energi som måste till, ”ett helt nytt system för att driva vår ekonomi” kan avvärja katastrofen. Där är Hett, platt och trångt riktigt patriotisk, den stora omvandlingen skall ske för att USA skall behålla sitt ekonomiska och tekniska ledarskap genom att sälja ren energi.

Tyvärr skriver Friedman som den amerikanska toppkolumnist han är. Texten är så tyngd av modeord, att den svenske översättaren fått det svårt, och ibland låtit fraserna stå kvar oöversatta. Det drar ned läsupplevelsen, och förstärker ett grötmyndigt intryck. Det är synd, för Friedman tillhör det fåtal av kändisskribenter som faktiskt försöker göra egna efterforskningar, och ompröva tidigare antaganden.

Thomas Friedman är mycket kritisk till att vare sig president Bush eller kongressen vidtog några åtgärder för att förbättra energianvändningen eller bränsleförbrukningen efter attentatet mot World Trade Center. Han har en poäng, men är väl alarmistisk. Friedman hamnar i värsta tänkbara klimatscenariet. Visst är det en debattbok, men här hade han tjänat på fotnoter och källor. Han gör en hel del intervjuer, men misstanken är ibland att de citeras för att deras världsbild överrensstämmer med författarens.

Klimatförändringar är ett problem, men ett problem bland många i en värld av fattigdom, sjukdomar, terrorism, diktatur, svält och där en miljard människor saknar rent dricksvatten eller elektricitet. Det gäller att inte heller glömma bort andra viktiga miljöproblem.

Detta inte minst eftersom, vilket Friedman påpekar, oljepriset och demokratin står i omvänd proportion till varandra. När oljan var nere i tjugo dollar fatet, var Ryssland på väg att bli en demokrati. När oljepriset steg, så kunde Ryssland återgå till autokrati under Vladimir Putin. Olja skapar klientstater, och stryper behovet av innovation och förbättringar, vilket leder till befolkningsproblem och miljöförstörelse. Det var ingen slump att kungen av Bahrain var först vid Persiska viken med att införa en konstitutionell monarki, då det lilla örikets olja håller på att ta slut.

Friedman är kritisk mot hur politiken förts. Det har varit väl enkelt att hoppa på det ljusgröna tåget, och vara för att allt som är bra, eller lägga in sina egna käpphästar.

Själv förespråkar Thomas Friedman klokt innovation inom teknik och infrastruktur som lösningen på problemen, och han ger många fantasieggande exempel och förslag. Särskilt viktigt är det att de fattigaste i världen måste tjäna på förändringarna för att lösa problemen.

Hett, platt och trångt går däremot för långt när boken flörtar med tanken att USA borde ”bli Kina för en dag” för att snabbt införa de rätt drivkrafterna. Problemet är att den tidsbegränsade diktaturen inte skulle lösa problemen. Den kunskap som behövs för att skapa billig ren energi finns ännu inte, och diktaturen riskerar att frysa vår uppfattning om vilka lösningar som är möjliga till dem vi har just nu.

Friedman tar upp de många små överraskningar som föregår innovationer, och att lagstiftaren inte kan förutse dem. Han uppmanar läsaren att komma ihåg framförallt en sak av boken: vi kan inte lagstifta oss bort från klimat- och energiproblemen.

Det har Friedman rätt i. Politiken kan sätta ett ramverk och uppge vilka mål som bör uppnås, men är dålig på att avgöra hur målen skall uppnås. Det är privata entreprenörer bättre på. I Europa har vi, till skillnad från USA, dessutom låst fast våra stater i ett beroende av höga punktskatter på energi och bränsle. Det gynnar inte alltid ren energi, och snedvrider näringsklimatet.

Många av världens problem är kopplade till varandra, det har Hett, platt och trångt rätt i. Den sanna gröna revolutionen är insikten att även frihet och ekonomisk tillväxt behövs för att ge världens befolkning en god miljö, och där måste lösningarna utformas på lång sikt.

ingdahl_67x100Waldemar Ingdahl är VD för Eudoxa, en liberal och oberoende tankesmedja inriktad på frågor om hur naturvetenskapen och tekniken förändrar vårt samhälle.