Från Akademiska Föreningen till PågatågDet är mycket Lund nu. Just har universitetets 350-årsjubileum avfirats i några år, nästa vecka ges åter det klassiska Uardaspexet och Sveriges Television tvangs fortsätta sända studentsångarna från Lund på första maj. Tre veckor senare är det Lundakarneval – och i dag skulle Lundaprofilen Spuling ha fyllt 97 år, skriver Peter J Olsson.

Universitetsjubileet är intressant, till skillnad från staden Lund vet man ju på några års marginal när det karolinska universitetet bör anses ha startat – 1666 som det står i sigillet, 1668 när man började undervisa; fast fanns det inte ett studium generale tvåhundrafemtio år tidigare?

Staden Lund lyckades strax före millennieskiftet fira tusen år bara femtio år efter den haft sitt 900-hundraårsjubileum. Och går den arkeologiska vetenskapen framåt och man kan räkna in Uppåkra så firar man snart 2000 år.

Men denna spalt ägnas åt Spuling och Lundahumor. Det finns förstås inget tråkigare än att beskriva humor i skrift. Den måste upplevas. Annars blir det som när Spulingadepten Hasse Alfredsson i en Lindeman lät ormtjusaren på Kiviks marknad berätta om hur farliga ormar såg ut.

Folke Spuling Lindh föddes alltså i Lund den 20 april 1921 och dog där 77 år senare. Han var åklagare och advokat, men framförallt ihågkommen som spexare och karnevalsaktiv. Inte minst som aktör i just spexet Uarda, men också i en lång rad svenska filmer.

Studenthumor är inte bara svår att beskriva, den kan vara svår att uppfatta i verkligheten också. I alla fall utan referenserna av studentliv och/eller intag av punsch eller andra alkoholhaltiga drycker.

Ändå slog Hasse Alfredsson, som alltså ansåg sig ha lärt mycket av Spuling Lindh, igen bland vanligt folk när han väl gift ihop den skånsk-lundensiska humorn med Tage Danielssons östgötskt-uppsaliensiska. Och Hasse & Tage blev i mycket en humor för det svenska folkhemmet och rekordåren: En humor som inte går ut på att säga vulgära och förbjudna saker och som inte utmanar samhällssystemet mer än lagom mycket.

Så kanske är ändå det akademiska inte alltid så elitistiskt? Lundakarnevalen drar ju också hundratusentals åskådare till lärdomsstaden – hur det nu ska gå i år med tanke på att staden blockeras av fåfängeprojektet med en spårvagnslinje.

Man kan misstänka att Spuling skulle dra en lättnadens suck över att han redan fått ett Pågatåg uppkallat efter sig, då ska han väl slippa att få namnet på en spårvagn. Och de som i dag samlas för att högtidlighålla hans minne lär både tära en gin&tonic (favoritdrycken) och hänge sig åt en Lundahumoristisk konversationskonst – som givetvis aldrig når upp till minnet av tidigare generationers.

Och humorn är nog undervärderat som civilisatorisk, ja samhällsbyggande, kraft.

Peter J Olsson är borgerlig skribent och chefsstrateg (M) i Region Skåne