Försvar är inte bara en fråga för Försvaret

Ibland är en vilsen turist bara en vilsen turist, men vilsna turister med kameran riktade mot väl dolda skyddsobjekt bör åtminstone utredas, menar Amanda Wollstad.

Det är mycket nu. Försvarsmakten förbereder sig allt öppnare för att verka i en hotfullare miljö. Den hastiga men inte fullt så lustiga utstationeringen av permanent trupp på Gotland tidigare i höstas har gått få förbi. Tillsammans med FMV och Saab lyckades man av ännu ej avvecklade eller förbandsfördelade delar här om veckan återta förmågan att verka med markbaserad sjömålsrobot. Och till våren söker man regeringens tillstånd för att flytta ut vapenslagens ledningsstaber från Högkvarteret på Gärdet i centrala Stockholm till välfortifierade bergrum utanför stadskärnorna, i syfte att Försvarsmakten ska kunna ” ledas så effektivt som möjligt i alla eskaleringsskeenden.”

Men är det civila Sverige redo för ett säkerhetspolitiskt skymningsläge? Frågan väcktes på nytt förra veckan, när en utländsk medborgare greps av militära skyddsvakter för att ha fotograferat ett skyddsobjekt utanför Bålsta.

Nu ska särskilt noteras att det aktuella skyddsobjektet inte är viket som helst. Till att börja med ligger det en bra bit från allmän väg, väl dolt bland träd och kullar. Det är inget vanligt övningsfält det handlar om, utan någonting betydligt mer skyddsvärt än så. Och varningsskyltarna, när man väl krånglat sig tillräckligt långt ut bland träden, är till sin natur allt annat än diskreta. Att den misstänkte snubblade över anläggningen, därtill med kamera i högsta hug, kan avfärdas som osannolikt.

Mannen överlämnades till polis och anhölls av lokal åklagare. Två dagar senare begärde åklagare honom häktad på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för brott mot skyddslagen.

För individer utan stadigvarande adress i Sverige ska kraven för häktning vara något lägre, helt enkelt därför att flyktrisken anses högre om man inte har något som binder en till landet. Det anförde också åklagaren för tingsrätten, som dock ändå släppte mannen på fri fot.

Övergripande ansvarig för brott mot skyddslagen är Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö. Överåklagare Mats Svensson berättar att de strafförelägganden som dömts ut hittills i år är mellan 30-40 dagsböter, motsvarande snatteri av lågt värde. Det handlar nästan alltid om att man beträtt eller avbildat militära övningsområden, berättar han, och bilden av de ärenden som kommit in är att det handlar om oaktsamma turister.

Men, som Mats Svensson också påpekar, är syftet med lagen att förebygga allvarlig brottslighet. Att freda Sveriges militära försvar. Att utgå från att straffvärdet är lågt med hänvisning till utfall vid tidigare incidenter med vilsna fågelskådare och berusade skärgårdsturister duger inte således inte, inte i det läge vi nu befinner oss i.

Straffet må bli ringa om uppsåt saknas och det kan göras för troligt att intrånget skedde av misstag, eller dumhet. Men att medvetet bryta mot skyddsförordningarna måste betraktas som mycket allvarligt, och bär med sig ett straffvärde på upp till ett år i fängelse. Mer än så, om spioneri kan påvisas.

Var det aktuella skyddsobjektet ligger är hemligt, men också känt. Den syns på satellitbilder och vid överflygningar. Har man behov av att ta sig till platsen för att fotografera är det betydligt mer ingående kartläggning man är efter, av ingångar, svagheter eller personal. Information av största intresse för den som vill Sverige illa.

Frågan är om inte det faktum i sig borde ha varit tillräckligt för att ärendet omedelbart skulle ha lämnats över till de högspecialiserade åklagarna på Säkerhetskammaren. Om inte alla brott mot skyddslagen som inte omedelbart kan avfärdas som ren dumhet borde göra det.

Mycket av den krigsföreberedande verksamhet som SÄPO och Must varnar för faller, i vart fall initialt, under de civila rättsvårdande myndigheternas jurisdiktion. Även de måste vakna upp till det faktum att vi inte längre lever i den eviga fredens tidevarv, och till sin plats i totalförsvaret.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift