Förnuftets gränserTvå plus två är fyra.
Fyra delat med två blir två.
Matematiken är naturvetenskapens yttersta redskap.
Kanske även dess yppersta.

Fördubblas något blir det dubbelt så stort.
Halveras något blir hälften kvar.
Människan kan med sitt förnuft förklara alltmer.
Det finns till synes ingen gräns för tankeförmågan.

Men om det oändliga fördubblas, blir det då dubbelt så stort?
Om det oändliga halveras, vad blir då kvar?
Det som blir kvar hos den tänkande är ödmjukheten inför det oförklarliga.
Fram stiger en klarhet om gränser för övermodet.

Veckopoeten