Fler sommarjobb på det här sättet

Flera partier vill att fler ungdomar ska få sommarjobb i kommunerna. Men företag runtom i Sverige är mycket bättre på att ta tillvara unga människors förmåga. För att skapa fler sommarjobb måste vi underlätta för fler sommarjobb i företagen. Det menar Magnus Andersson, Centerpartiets ungdomsförbund, som menar att en ny anställningsform skulle kunna ge fler sommarjobb.

Foto: Marcus Johansson

Att ha ett sommarjobb är mycket värt. För det första för att kunna få en lön och leva gott under sommaren eller spara till en semesterresa, men också för att få testa på ett jobb och ha en tidigare arbetsgivare att ringa när man är färdigutbildad.

Men när Alliansen i förra veckan presenterade sin budget visade det sig att man bara vill underlätta för unga att få sommarjobb i kommunerna. Samma sak gäller för vänsterpartierna.

Om det finns behov av fler människor som jobbar i kommunerna så är det naturligtvis också bra att fler ges möjlighet till sommarjobb.

Problemet är dock att såväl Moderater som Socialdemokrater mer och mer sjunger den offentliga sektorns lov. I själva verket är det så att ungdomar till ungefär 85 procent jobbar i företag, på restauranger, IT- företag och industrigolvet. Det är helt enkelt inte så att unga i första hand väljer äldreomsorgen och skolan när de söker sin arbetsgivare. Självklart ska vi underlätta för dem som vill jobba där och där det finns behov, men vi ska inte för sakens skull pressa in unga i kommunerna.

Företag runtom i Sverige är mycket bättre på att ta tillvara unga människors förmåga. För att skapa fler sommarjobb måste vi underlätta för fler sommarjobb i företagen. Dessa betalar i dag avsevärt högre löner och ger mer än fem gånger fler sommarjobb än det offentliga.

Jag och CUF kräver att regeringen snabbutreder en ny anställningsform som ska kunna gälla i sommar. Den anställningsformen har tre principer som skiljer sig från den reguljära arbetsmarknaden.

För det första ska inte kollektivavtal gälla. För att göra det möjligt för ungdomar att komma överens direkt med sin arbetsgivare ska det vara möjligt med individuella avtal som behandlar lön, semesterersättning, ledighet och arbetstider.

För det andra ska inte LAS (Lagen om anställningsskydd) gälla. Detta för att arbetsgivaren ska känna sig trygg med att kunna göra sig av med de få ungdomar som inte sköter sig på jobbet. Den risk det innebär att anställa någon som är helt oprövad är en anledning till varför LAS håller unga utanför arbetsmarknaden.

Staten bör naturligtvis också ta ett ansvar för att göra det ännu mer attraktivt att erbjuda jobb. Därför föreslår vi att den här typen av anställning inte ska omfattas av någon arbetsgivaravgift. På så sätt sänks också kostnaderna för att ha en ungdom anställd med ytterligare femton procent, utöver den sänkning som Alliansen redan genomfört.

Med denna anställningsform bör det vara möjligt att ha unga, under 25 år, anställda i maximalt två månader under perioden juni till augusti. På så sätt finns ingen större risk för undanträngning av andra jobb.

Jag och Centerpartiets Ungdomsförbund tror inte att företagare är onda människor som vaknar upp med sneda leenden på läpparna och funderar över vem det är de ska jävlas med på företaget nästa gång. I stället tror vi att företagare gör allt för att ha ett lönsamt och omtyckt företag och där är de anställda den absolut viktigaste resursen. Vi tror också att unga människor faktiskt kan ta ansvar för sig själva och inte behöver politiker och fackpampar som fattar beslut över deras huvuden.

I dag kan unga inte konkurrera med sin utbildning, kompetens eller sitt driv på grund av kollektivavtal och LAS. Vi menar att det är dags att släppa Sveriges unga fria och låta dem ta utrymme.

En viktig del är att inte låsa in unga i den offentliga sektorn utan också ge större möjlighet för unga att få sommarjobb i den privata sektorn. (SNB)

Magnus Andersson är förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.