Fler arbetade timmar räcker inte som politisk vision

Det är glädjande att Sverige har starka offentliga finanser, men inför valet 2014 måste vi möta väljarna med nya idéer och visioner. Moderata Ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe tycker att det är dags att återigen lyfta frågan om avskaffad värnskatt.

De två enskilt största anledningarna till valvinsterna 2006 och 2010 är Nya Moderaterna och Alliansen. Nya Moderaterna gjorde Moderaterna valbara och Alliansen gjorde oss regeringsdugliga. Utan förnyelsen och bildandet av Alliansen hade vi aldrig lyckats att genomföra så många av våra idéer och reformer som vi har gjort.

När Nya Moderaterna utvecklades genomgick partiet en stor omvandling på en rad områden och många av de före detta hjärtefrågorna sköts på framtiden eller omtolkades. Värnskattens avskaffande och den stora debatten om lagen om anställningsskydd föll i dvala. Därefter vann vi två på varandra efterföljande val. Med politiska problemformuleringar som ”Utanförskap” och med lösningar som ”Arbetslinjen” klarade Nya Moderaterna av att vinna väljarnas förtroende både 2006 och 2010.

Nya Moderaternas och Alliansens framgångar grundar sig i att se samhällsproblem som människor möter i sin vardag och finna trovärdiga lösningar på dessa. Idag har vi nya samhällsproblem än de vi mötte under tidigare valrörelser. Utanförskapet ser annorlunda ut och fler människor är sysselsatta än tidigare. I grunden handlar det om en politik och ett budskap som signalerade ansvar, trygghet och förvaltning, men en framtida valkampanj som består av dessa tre budskap kommer inte bära. Vi unga vill se förändring, modernisering och förbättring.

Att möta unga väljare med budskapet att det går bra för Sverige och att statsfinanserna är första prioritet lockar inte. Det krävs både en förnyad politik och ett annat tilltal om fler unga ska kunna känna att Nya Moderaterna är spännande, intressant och ett parti att faktiskt rösta på. Nya Moderaterna måste se de samhällsproblem som unga människor möter i sin vardag och idag är det ungdomsarbetslösheten som unga människor möter.

Den höga svenska ungdomsarbetslösheten ett resultat av en arbetsmarknad som missgynnar unga människor. Stela arbetsmarknadsregler, felaktiga ingångslöner och ett skattesystem som missgynnar högre studier. Viljan att prestera och hårt arbete måste belönas, inte straffas genom höga skatter. Det kryllar inte av unga som ser fler timmar på kontoret som det högsta livet har att erbjuda. Att arbeta ska vara kul och ge något tillbaka förutom lönen. Många gör stora ideella insatser eller lägger sin tid på oavlönat arbete som bidrar till personlig utveckling.

Långtidsutredningen presenterade en viktig läsning för den som vill ta del av hur forskare, politiker och proffstyckare tänker lite bortom nästa budget. Flera av förslagen skulle, rätt genomförda, bidra till att dagens unga får en bättre möjligheter att lyckas.

Idag är Arbetsförmedlingen ett stopp för många ungdomar. Vi måste våga ta nya steg mot en bättre arbetsmarknad och förmedling av jobb. Att dela upp och sälja Arbetsförmedlingen är en väg att gå mot en bättre arbetsförmedling. De privata arbetsförmedlingarna som idag finns på marknaden är bättre på att förmedla jobb. Vi måste hitta bra ersättningsformer för detta så att arbetsförmedlingen kan ta efter den etableringsfrihet som finns inom till exempel skolan eller sjukvården. Alla jobbsökande passar inte in i den mall som Arbetsförmedlingen har, vi behöver en mångfald av arbetsförmedlingar.

Nyexaminerade studenter med framtid i blicken och en modern utbildning direkt från universitet och högskolor i bagaget är de som får gå först vid uppsägning, på grund av en stelbent lagstiftning. Lagen om anställningsskydd säger att måttstocken på vilka som ska vara kvar vid uppsägning är arbetad tid på företaget, istället för att låta kompetens styra. De som mår bäst av LAS idag är de som arbetade när lagen kom till.

Det bästa ungdomar och studenter kan göra är att rösta på Moderaterna så att vi visar för partiet att vi vill vara med och ta ansvar och hjälpa till att förnya Moderaterna. Moderaterna ska vara det naturliga valet för unga människor vid valet 2014.

Det är glädjande att Sverige har starka offentliga finanser, men det räcker inte som politisk vision. Sverige måste bli ett land som uppmuntrar företagande, utbildning och arbete. Alliansen måste ta tillvara ungas vilja att leva sina egna liv. Och i detta finns även insikten om att exempelvis avskaffad värnskatt ger en signal om att det är bra att utbilda sig, arbeta och att man förtjänar sin egen framgång.

Nya Moderaterna kan inte enbart sätta antalet arbetande timmar som utgångspunkt för politiken och leva på tidigare vinster och problemformuleringar, förändringen och förnyelsen måste fortsätta. Annars kommer ungdomarna att se sig om efter andra partier i nästa val. Vi ska möta ungdomar med idéer och visioner om frihet, gränslösa möjligheter och ett samhälle där det finns trygghet så att alla vill och vågar göra det bästa av sin potential i valrörelsen 2014. Det är Nya Moderaternas utmaning inför kommande valrörelse.

Erik Bengtzboe är förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet.