Finns det en nordisk frihetstradition?Idag presenterar Svensk Tidskrift stolt den första delen av Hannes H. Gissurarsons essä om nordiska liberala föregångsmän. Vi hoppas att det ska leda till en bredare diskussion om det nordiska idéarvet, skriver Anders Ydstedt.

I somras hävdade Dan Klein, professor vid George Mason University, i en intervju här att Sverige är en ledare när det gäller klassisk liberalism. Klein som är bosatt i USA har familj i Sverige och är därför väl förtrogen med vårt land.

Klein hävdade att Sverige, förutom höga skatter och reglerad arbetsmarknad, på många andra sätt är friare än USA. Enligt Klein finns det historiska förklaringar till detta och nämnde namn som haft betydelse såsom Anders Chydenius, Erik Gustaf Geijer, Fredrika Bremer och Johan August Gripenstedt.

Ett intressant budskap från Klein var att svenskarna inte själva är medvetna om sin egen frihetstradition. För att utröna om det finns någon sådan bad vi Hannes H. Gissurarson, professor vid University of Iceland och f d gästprofessor vid både Stanford och UCLA och styrelseledamot i Mont Pelerin Society, att ge sin syn.
Gissurarson börjar denna vecka med ett nordiskt perspektiv och beskriver historiskt frihetstraditioners ursprung på Island. I ett kommande inlägg kommer Gissurarson att skriva om Anders Chydenius. Vi hoppas detta ska bli starten på en större diskussion om nordens frihetliga arv.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift