Fear and loathing in Karlstad

Som korrespondent kan man skickas till områden drabbade av krig, svält, terror och naturkatastrofer. Ibland skickas man till Karlstad, konstaterar Svensk Tidskrifts luttrade utsände.

Sverigedagarna är ett tillfälle för Moderaternas kommunpolitiker att umgås, diskutera och tillsammans utveckla partiets politik. I alla fall i teorin. Partiledningar i alla partier är i regel sällan intresserad av bidrag från de kommunala företrädare. Desto viktigare är i regel att berätta om vilken linje som gäller och markera vad som är acceptabelt och inte. Samt, naturligtvis, skapa en känsla av samhörighet och, i bästa fall, framtidsoptimism. Det senare får ändå sägas fungera väl. Moderaternas opinionssiffror märks inte på stämningen (men så har middagen och vindrickandet inte börjat än).

Med inspiration från näringslivet hålls inte bara föreläsningar utan även workshops. Undertecknad förmodar att syftet motsvarar riksplanets arbetsgrupper. Ett sätt att ge medlemmarna en möjlighet att uttrycka en mot ledningen avvikande uppfattning, men där det ändå slutar med att dissidenter bli tagna som gisslan efter att arbetsgruppen ska kompromissa fram en lösning som alla kan leva med.

Det finns få evenemang som är så lätta för en utomstående att göra sig lustig över som partimöten avseende såväl innehåll som sociologi och estetik. Men det man slås av är ändå att det finns ett stort intresse för politik och, för första gången på länge, idéer och principer. Det märks här i Karlstad, men denne korrespondent tror att det märks även hos andra partier. Efter det förlamande grepp som den politiska debatten hållits i efter migrationskris och Sverigedemokraternas framgångar tycks kissnödigheten ha släppt och självförtroendet kommit tillbaka. Det behövs.

Nu märks, framförallt hos Alliansen, men även bland övriga partier, ett förnyat intresse för skatter och principer. Det är inte alltid man som frihetsivrare får medhåll när man träffar politiker, det hade väl varit tjänstefel, men det finns en nyfikenhet som har saknats länge. Intresset är stort också för idéer som inte stämmer överens med ens egna uppfattningar, kanske för att förståelsen för att den egna idéutvecklingen kräver tankar att bryta sina emot.

Sådant gör en ju hoppfull en solig eftermiddag i Karlstad.

Karlstadskorrespondenten