Färsk från tryckeriet…

Äntligen har redaktionen fått Svensk Tidskrifts årsbok för 2021 i sin hand – och inom kort kommer den finnas tillgänglig för försäljning.

Årsboken för vårt 110 utgivningsår innehåller som vanligt en text vardera författad av våra tjugo mest lästa skribenter under året, publicerade i kronologisk ordning: Rainer Zitelmann, Fredrik Karlsson, Johannes Nathell, Theo Herold, Gunnar Hökmark, Mats Fält, Stig Strömholm, Charlie Weimers, Fredrik Johansson, Maria Engqvist, Per Hagwall, Stefan Olsson, Johan Sundeen, Elias Nilsson, Anders Edholm, Rebecca Weidmo Uvell, Amanda Wollstad, Sten Niklasson, Pia Clerté och Örjan Hultåker.

Därutöver innehåller boken ett urval av vår tecknare Hans von Corswants briljanta alster från året som gått, och några av vår hemlighetsfulle Veckopoets tänkvärda rader.

Vi hoppas att årsboken ska fungera som en tidsdokument över året som gått, och bidra med en en stunds underhållning och upplysning i hängmattan i sommar.