Fallet Magnitskij och kapitalisten som vågar utmana Putins system

Sergej Magnitskij var en av Rysslands ledande affärsjurister då han mördades på grund av sitt försvar för lag och rätt. Ingen uppsatt ansvarig har ännu straffats, men den ryska mörkläggningen sker dessbättre inte i tysthet. Fallet har uppmärksammats i den amerikanska senaten, Europarådet, EU-parlamentet och en rad nationella parlament. Det är dags att även Sverige reagerar och agerar, skriver Mats Johansson

William Browder

Jag växte upp i en familj där min farfar var en av USA:s ledande kommunister. Som tonåring bestämde jag mig för att revoltera genom att försöka bli ledande kapitalist i öst.”

Miljardären William Browder berättade under ett Stockholmsbesök i veckan om utgångspunkten för sin nya livsutmaning – att när han efter att ha lyckats nå sitt karriärmål som ledande investerare i Ryssland nu ägna resten av livet och förmögenheten åt att komma åt korruptionen i Putins Ryssland och de ansvariga i fallet Magnitskij.

Under mina mer än 40 år i politik och media har jag aldrig stött på en bättre story, eller för den delen lika grym och omskakande. Här en kort sammanfattning, som jag berättade den i riksdagens utrikespolitiska debatt den 15 februari:

Sergej Magnitskij var en av Rysslands ledande affärsjurister fram till sin död 2009, 37 år gammal. Då mördades han under en sjukhusvistelse på grund av sitt försvar för lag och rätt i processen mot funktionärer som stulit företag tillhöriga det utländska investmentbolaget Hermitage. Ingen uppsatt ansvarig har ännu straffats.

Tvärtom har den ryska staten nyligen vidtagit den ovanliga åtgärden att åtala Magnitskij efter hans död. Det är en praktik som senast tillämpades för 500 år sedan.

Den ryska mörkläggningen sker dessbättre inte i tysthet. Fallet behandlas nu i den amerikanska senaten på initiativ av den demokratiske senatorn Ben Cardin. I Europarådet, EU-parlamentet och en rad nationella parlament väcks förslag i syfte att införa sanktioner mot gärningsmännen.

En drivande kraft är affärsmannen William Browder. Som chef för Hermitage fick han insyn i många ryska bolag och uppmärksammade vid millennieskiftet flera fall av allvarlig korruption, bland annat inom den statliga energijätten Gazprom. 2006 svartlistades Browder av den ryska regeringen, klassad som ett hot mot den nationella säkerheten, och utvisades. Nu står han medåtalad i processen mot den döde Magnitskij.

Dokumentationen i fallet är utförlig. Underlaget för den hearing som hölls i den amerikanska senatens utrikesutskotts underkommitté för Europa den 14 december 2011 tecknar bilden av en stat som saknar grundläggande skydd för individen. Makt utövas inte under lagen utan under makthavarnas godtycke. Egenintresset är styrande princip.

Bevisningen är kompakt, skuldbördan har erkänts av presidentens MR-råd och de 60 ansvariga är namngivna. Men de frias och belönas.

Fallet Magnitskij illustrerar med tydlighet förfallet under Putins långa tid vid makten. Det lär ytterligare förlängas med det redan avgjorda presidentvalet den 4 mars. Vilket väcker frågan om på vilka villkor utländska företag kan göra affärer i Ryssland. Det avslöjar hur brott och straff hanteras i en rövarstat som allt tydligare visar sitt förakt för spelregler i mellanstatliga och internationella relationer.

Utomlands har fallet väckt starka reaktioner och ingår numera i undervisningen vid Harvard. Det är dags att även Sverige reagerar och agerar. Så skedde nyligen när den svenska regeringen tillsammans med den brittiska tog upp fallet i Europarådets ministerkommitté med krav på en effektiv brottsutredning. Svaret lär dröja.

I väntan på rättvisa i fallet Magnitskij har jag tillsammans med två kolleger i riksdagens MR-grupp, Olle Thorell (S) och Kerstin Lundgren (C), tagit ett initiativ till stöd för Browder och cirkulerar nu ett brev till regeringen för underskrift bland riksdagsledamöterna, med en uppmaning till regeringen att ”uppmärksamma fallet Sergej Magnitskij – som tidigare skett till exempel vid möten i Europarådets ministerkommitté – även i bilaterala kontakter med Ryssland, och på EU-nivå, i syfte att forma en gemensam linje bland EU:s medlemsstater i frågan om sanktioner mot gärningsmännen.

Lag och rätt i Ryssland – och slutlig rättvisa för Sergej Magnitskij – är en fråga som angår hela kretsen av medlemmar i Europarådet och WTO där Ryssland ingår. Utgången av fallet avgör landets ställning som rättsstat.”

Det är inte mycket Sverige kan göra, men detta kan Sverige göra. Sanktioner mot folkförbrytare sprids över globen som instrument för att reducera deras rörelsefrihet och beslagta deras pengar. Brott får inte löna sig. Det gäller länder som Långtbortistan och Bananrepubliken. Det är dags att föra Ryssland till den kretsen.

Dokumentation finns här.
Browders föredrag finns filmat här.
En kortare sammanfattning finns här.


Mats Johansson är grundare av tankesmedjan Frivärld och riksdagsledmot (M).