Fake news i KöpenhamnI veckan arrangerades Copenhagen Democracy Summit, där påverkansoperationer och fake news kom att bli ett hett ämne. Men vi kan inte riskera yttrandefriheten för att rädda den, skriver Anders Ydstedt.

Anders Fogh Rasmussen, fd dansk statsminister och NATO-chef, fortsätter att göra viktiga insatser för friheten. Numera driver han stiftelsen Alliance of Democracies som syftar till att utveckla och slå vakt om demokrati och fria marknader.

I veckan arrangerades Copenhagen Democracy Summit. I paneler och workshops diskuterades läget i ett antal länder där demokratin utsätts för prövningar. Det handlar inte längre så mycket om att sprida demokratin som att försvara densamma.

En utmaning som särskilt diskuterades var fientliga påverkansoperationer med falska nyheter via sociala media. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter att producera falska ljud och filmer där det ser ut som att exempelvis politiker medverkar. Att ha tillgång till många och långa filmklipp av den som ska kopieras är en fördel, vilket inte är några problem för denna målgrupp.

Möjligheten att granska vad som är fel och rätt blir allt svårare och den kvalificerade publiken klarade exempelvis inte av att skilja ett äkta från ett falskt ljudklipp med Donald Trump. Snart går det att göra detsamma med film.

När Eileen Donahoe från Stanford frågade deltagarna i workshopen om fake news om vad som oroade dem mest svarade 53 procent att myndigheter är overksamma på området medan 43 procent var oroliga för att myndigheters ingripande kan innebära restriktioner för yttrandefriheten. Lite oroande med tanke på att om myndigheter i demokratier ges sådana befogenheter legitimeras även liknande ingrepp i ofria stater.

Att det finns aktörer som vill påverka opinioner med falska nyheter är ingen nyhet. Däremot behöver vi vara uppmärksamma på riskerna och lära oss mer så vi är vaksamma för nya former av påverkansoperationer. Därför är initiativ som Copenhagen Democracy Summit så välkomna och viktiga.

I år var temat för Copenhagen Democracy Summit läget för demokratin i världen 30 år efter Berlinmurens fall, och konferensen samlade 500 deltagare från 40 länder med bakgrund från politik, näringsliv, akademi och media.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift