Explanadsystemet – med förtätad stämning(Förlåt, August Strindberg, för förvanskningen av ditt Esplanadsystem)

Ett obebyggt område är ett outnyttjat område,
Säger byggkonstens mästare,
Kommunalpolitikens frestare.

Men – visst behövs träd, gräs och gångar,
Som den stressades oro fångar.
Kanske en stadsskog att vandra i,
För den som fått nog av allt maskineri.

Då hörs i luften, ljudet av ett löfte:
”Förtätningen av bebyggelsen ska uppnås
Men inget av värde kommer att förgås”.

Men varför gör ni detta,
Frågar en förbipasserande.
Vad är meningen med ert agerande?

Från Explanadsystemets försvarare ekar genast bräckligt:
”Här byggs, för det finns luft och ljus.
Är kanske inte det tillräckligt?”

Veckopoeten