Print Friendly, PDF & Email

Exemplet Moldavien: Livet som valövervakare

Av Margareta Cederfelt | 17 December 2010

Moldavien står inför omfattande utmaningar inför framtiden. Det politiska arbetet behöver inriktas på att långsiktigt utveckla landet till en nation där medborgarna ser att de har möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Margareta Cederfelt skriver om att vara valövervakare i Moldavien.

Torsdagen den 26 november landade jag i Chisinau tillsammans med ytterligare två valövervakare, en fransk parlamentariker och en italiensk. Större delen av delegationen befann sig redan på hotellet. Hotellbaren utgjorde den självklara samlingspunkten. Gamla och nya bekantskaper diskuterade tidigare uppdrag och det nu aktuella. Eftersom Moldavien har genomfört tre val inom ett och ett halvt år befarade flera av oss att medborgarna skulle vara valtrötta och prioritera annat än att rösta den 28 november.

De två följande dagarna intensivutbildades vi om det politiska läget, samhällsklimatet, vallagen, media och om uppdraget som valobservatör. Min partner i uppdraget var en socialdemokratisk, engelsk parlamentsledamot. En av styrkorna med OSSEs upplägg för valobservationerna är att uppdraget utförs parvis. Mötet med tolk och chaufför bådade gott inför söndagen. Chauffören arbetade normalt på flygplatsen med transporter, bilen var ny och fräsch, till och med utrustad med bilbälte. Tolken var utbildad socionom och arbetade med barn som har särskilda behov.

Jag och min engelska kollega var placerade i Chisinaus nordvästra förorter. Vägnätet i Moldavien är undermåligt. I huvudstadens gator finns stora gropar och belysningen är minimal. Kl. 05.30 hämtade chauffören, oss. I uppdraget ingick att besöka 10 vallokaler, den minsta hade 1238 registrerade väljare och den största 2814. Exakt på utsatt tid anlände vi till den första vallokalen.

Vallokalföreståndaren hälsade oss välkomna, med en antydan till stolthet och irritation. Stolthet över att bidra till ett demokratiskt val, irritation över att förberedelserna tog längre tid att genomföra med valobservatörer som ställde nyfikna frågor. Det rådde en närmast febril aktivitet i lokalen, röstlängder gicks igenom, valsedlar placerades ut, valurnan förseglades, protokoll signerades och närvarande registrerades.

I Moldavien fanns endast en valsedel och på denna var samtliga partier uppförda, totalt 39 varav 20 partier och 19 oberoende kandidater. Valsedeln var nästan en meter lång. Vid öppnandet stod en liten grupp människor utanför vallokalen och väntade på att dörrarna skulle öppnas kl. 07.00. I lokalen rådde närmast total tystnad, det enda som hördes var pappersprassel och svaga viskningar. Stämningen kändes avspänd och lugn. Efter en timme begav vi oss av till nästa vallokal.

Hälsningsfraser genomfördes och vår närvaro registrerades. När ett val genomförs i enlighet med konstitutionen vill oftast ingen av vare sig valarbetarna eller väljarna tala med oss valobservatörer. Jag har varit med om att handskrivna lappar har överlämnats diskret och obemärkt, höga och aggressiva röster och fysiskt handgemäng. Dagens observationer bjöd inte på något av detta. Endast kommentarer som Vad tycker ni? Vi arbetar väl bra? Inga synpunkter? Ett väl genomfört val är ett tråkigt val.

När klockan började närma sig stängningsdags återvände vi till den vallokal där vi startade. Av vallokalens 11 medarbetare var nio kvinnor. Vanligtvis är personalen i vallokalerna kvinnor. Efter 12 timmar i vallokalen såg samtliga valarbetare ut att frysa iförda jackor, vantar och mössor. Vi möttes av glada igenkännande blickar och gester. Antalet röstande hade överträffat förväntningarna och dagen har förflutit lugnt och stilla. Tillströmningen av antalet väljare ökade tio minuter före stängningsdags. Exakt klockan tjugo stängde lokalen. Mannen som kom kl. 20.04 fick gå utan att ha röstat.

Sigillet på valurnan bröts varmed de 907 valsedlarna ramlade ut. En febril tystnad rådde i vallokalen, partiobservatörerna hade sina papper och pennor, vallokalens personal vecklade ut de meterlånga valsedlarna, sorterade dessa och räknade. Efter två timmars räknande överensstämde antalet avgivna röster med antalet valsedlar samt fördelningen av röster mellan partierna. Nu fanns det än mindre intresse av att besvara våra frågor, valresultatet var helt i fokus.

En stickande doft av smält sigill spred sig över lokalen, alla valsedlar paketerades partivis, förslöts med snöre, tejp och sigill. Den förslutna säcken med valsedlarna transporterades med poliseskort till valdistriktets kontor för överlämnande. På valdistriktet rådde en febril aktivitet. Ansvarig tjänsteman hade inte tid att ta emot valsedlarna på grund av en högljudd konflikt. Så småningom överlämnades valsedlarna. Nu hade klockan hunnit passera två-slaget. Ännu återstod en del för oss observatörer att göra, genomgång av rapporterna en sista gång och att överlämna materialet till tjänstemännen.

Måndag morgon och dagen efter i bokstavlig mening. OSSEs statistiker presenterade en sammanfattning av gjorda iakttagelser. Det vi hade på känn fick vi bekräftat, valet hade genomförts i enlighet med internationella konventioner och i enlighet med nationell grundlag. Värt att notera är att de iakttagelser vi korttidsobservatörer gjort inte säger något om de händelser som föregått valet och heller inget om efterspelet. Däremot ger observationerna kunskap om valdagens genomförande.

Klockan tolv och femtio lyfte flyget från Chisinau och den svenska delegationen var på väg hem.

Moldavien står inför omfattande utmaningar inför framtiden. Landet är Europas fattigaste med en medelinkomst på 1 495 US dollar. En stor andel av den arbetsföra befolkningen arbetar utomlands, ofta utan uppehållstillstånd. År 2007 utgjordes en tredjedel av BNP av det belopp som moldavier boende i utlandet sände hem till anhöriga, enligt Världsbanken den högsta andelen i världen.

Korruptionen är utbredd. Det politiska arbetet behöver inriktas på att långsiktigt utveckla landet till en nation där medborgarna ser att de har möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Genomgripande reformer behöver genomföras inom samtliga samhällssektorer – utbildning, infrastruktur, barnomsorg, näringsliv och miljö. En positiv faktor är att företagarandan är djupt rotad och antalet småföretagare högt. Entreprenörandan kan ligga till grund för en positiv utveckling. Möjligheterna är många för Moldavien men vägen fram är långt ifrån utstakad och inte självklar.

Personligen drabbas jag vid resor i de forna kommunistiska länderna av en stor aggression mot hur befolkningen långsiktigt får lida på grund av tidigare statsskick. Samtidigt finns det alltid en ljusglimt. Möjligheterna till utveckling och demokrati finns. Mänskligheten har alltid lyckats resa sig och gå framåt oavsett hur dyster historien kan vara.

Fakta
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en parlamentarisk organisation grundad 1975 i syfte att stödja en säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Ett led i uppdraget att stödja demokratiutveckling är övervakning av parlaments- och presidentval. OSSE:s övervakningsprogram är fokuserat på de nya demokratierna, före detta Sovjetunionen, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

I valet deltog 59,10 procent av väljarna, varav 65 200 utlandsboende. Utfallet gav de borgerliga partierna politisk majoritet, 52,9 procent. De har tidigare samarbetat under beteckningen Demokratiska Moldavien. Moldaviens Kommunistparti erhöll 39,29 procent av rösterna. De borgerliga partierna fick moldaviernas förtroende att leda arbetet med att utveckla Moldavien mot en fullvärdig demokrati och marknadsekonomi.

Margareta Cederfelt är riksdagsledamot (M).

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019