EU bör införa sanktioner mot Kinas agerande i HongkongUnder den senaste veckan har omvärlden följt Kinas allt mer aggressiva förhållningssätt gentemot Hongkong. En utveckling som speglar en bredare trend, där Peking tydligt utmanar multilateralismen såväl som säkerheten i sitt närområde. Nu krävs att EU reagerar med all tydlighet, skriver Jessika Roswall och Hans Wallmark.

Moderaterna vill att Sverige ska vara pådrivande för att EU tar initiativ till specifika sanktioner kopplade till Kinas agerande mot Hongkong. Det kinesiska agerandet visar på ett tydligt sätt att uttalanden och fördömanden från omvärlden inte räcker. EU har nu en skyldighet att visa handlingskraft och stå upp för de mest grundläggande principerna för internationellt samarbete och multilateralism.

Den kinesiska folkkongressen har fattat beslut om säkerhetslagar i Hongkong. Ett beslut som tydligt går emot hongkongbornas vilja och innebär ett brott mot Kinas internationella åtaganden om Hongkongs självstyrande ställning under den Sino-brittiska deklarationen.

Samhällslivet i Hongkong präglas nu av en stor oro. Avgörande frågor ställs om den nya lagstiftningens konsekvenser för den politiska och ekonomiska frihet som Hongkongs invånare hitintills åtnjutit. Många beskriver det som dödsstöten för den rådande ordningen med ”ett land, två system” – särskilt om kinesisk säkerhetspolis ska tillåtas operera i Hongkong. 

Pekings lagstiftning riskerar även att innebära ett stort hot mot demokratirörelsen i Hongkong. På fastlandet är det uppenbart hur liknande lagar leder till fängelsedomar mot människorättsförsvarare. 

Med stor sannolikhet lär även Hongkongs ställning som en öppen och internationell handelsplats urholkas

Det är ett centralt europeiskt intresse att Hongkongs politiska självstyre, pressfrihet och oberoende domstolar värnas. EU:s trovärdighet som en tydlig röst för en regelbaserad världsordningen utmanas i grunden om vi inte förmår att agera när Peking utmanar internationella avtal – och hotar Hongkongbornas frihet. Därtill har EU ett prejudikat i sanktionsfrågan, givet vapenembargot som infördes efter massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Regeringen har deklarerat att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en demokratioffensiv. Det förpliktigar särskilt att visa ett starkt engagemang när de medborgerliga fri- och rättigheterna kränks i Hongkong – givet de långsiktiga konsekvenserna för demokratin i världen om Kinas politiska system expanderar. 

Att Sverige nu driver på för ett kraftfullt EU-agerande är avgörande. Det är inte business as usual.

Jessika Roswall är EU-politisk talesperson för Moderaterna

Hans Wallmark är utrikespolitisk talesperson för Moderaterna