Erik Thyselius: Berlin har inte glömt bort Kiev

Får man verkligen säga så? Försvarsminister Boris Pistorius (SPD) uttalande om att Tyskland måste bli ”förberett för krig” (tyska: ”kriegstüchtig”) fick en hel del tyskar att reagera negativt. Minnena från andra världskriget sitter fortfarande djupt i det kollektiva minnet och tanken på att Tyskland nu rustar upp är fortfarande främmande, för att inte säga tabu, för många.

Men Pistorius stod på sig och upprepade sitt budskap häromveckan i ett av landets största nyhetsprogram. Tyskland, förklarade försvarsministern, är likt många andra länder i Europa i dagsläget inte redo för krig. 30 år av lugn sedan Murens fall har suddat ut insikten om att tyskarna en dag kan bli anfallna. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och nu senast Hamas terrorattack mot Israel är båda plågsamma påminnelser om att hotbilden mot Europa har förändrats totalt.

Tyskland måste därför hamna i en position där det kan möta ett väpnat anfall. Men det går inte att förbereda sig för ett hot som man väljer att ignorera eller tona ned. Därför är det så viktigt att det sker en förändring i mentaliteten hos tyskarna, fortsatte han.

Pistorius kloka ord gäller också för Sveriges del. Med undantag för att relativt få svenskar känner ett allmänt obehag inför Försvarsmakten är det fortfarande som om stundens allvar inte riktigt vill ge sig tillkänna här hemma. Visst, Ryssland krigar mot Ukraina. Visst, Hamas attackerar Israel. Visst, gasledningar och elkablar i Östersjön har på senare tid haft en märklig tendens att sprängas i luften.

Men en attack? Mot oss? I Sverige? Den tanken är fortfarande främmande för de flesta. Att försvars- och säkerhetsfrågor fortfarande behandlas styvmoderligt av redaktionerna när det är dags för partiledardebatt bär syn för sägen. 200 år av fred sätter sina spår.

Tala är givetvis billigt för politiker, även om symbolvärdet i sammanhang som dessa inte ska underskattas. Att Pistorius i samma intervju meddelade att Tyskland fördubblar det militära stödet till Ukraina nästa år, från fyra till åtta miljarder euro, är därför en tydlig signal om att Berlin står fortsatt bakom Kiev. Extra viktigt då världens blickar just nu riktas mot Mellanöstern och fler och fler röster höjs för att Ukraina ska nå någon form av ”uppgörelse” med Ryssland.

Mer måste självklart göras. Tillståndet för Bundeswehr är alltjämt bedrövligt. 81 procent av tyskarna svarar ”Nej” på frågan om armén är väl förberett i händelse av en attack mot Tyskland (Welt 14/11). Det kommer att ta flera år innan det tyska försvaret är upprustat och tiden är knapp. Pistorius har en diger uppgift framför sig. Hittills har han dock visat att han är uppgiften mogen.         

Erik Thyselius är verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV:s Panelen/SNB