Print Friendly, PDF & Email

Erik Alm; Vid avgrunden

Av Redaktionen | 31 december 1981


1981


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
ERIK ALM:
Vid avgrunden
Man måste känna sina motståndare. Även
om en ideologiskt aktiv persöns främsta
uppgift är att utveckla och försvara de
egna ideerna, måste han även studera
motståndarnas ideologi. Demokratins försvarare måste studera demokratins
fiender.
I dag finns demokratins fiender främst
bland de olika kommunistiska organisationerna. Fria Moderata studentförbundet
(FMSF) har på eget förlag Horisont givit
ut en liten skrift, kallad Vid avgrunden.
Den innehåller en genomgång i katalogform av de största vänstergrupperna samt
några uppsatser som avhandlar den antidemokratiska vänstern – främst VpK –
och dess arbetsmetoder och långsiktiga
mål. En av dessa uppsatser är för övrigt
hämtad ur Svensk Tidskrift.
Författarna visar stor sakkunskap. Ett
sakfel har dock insmugit sig, närmare bestämt i förklaringen till varför MLKs boklådor kallas Set Persson. Set Persson var
borgarråd i Stockholm för dåvarande SKP
1946-50, inte på 60-talet som FMSF på-
står. Han lämnade SKP 1953 i protest mot
partiets högervridning och samarbete med
socialdemokraterna, vilket förklarar varför
han är en förebild för en del av vänstersekterna.
Det är en skrämmande bild av hur demokratins fiender arbetar som framträder
i skriften. Tyvärr är den i huvudsak sann.
Kommunisternas mål är, oavsett vilken
sekt de tillhör, ett och detsamma: En av
det egna partiet ledd diktatur. För att nå
detta mål är alla medel tillåtna.
Många som kanske annars avfärdar
kommunisterna som ofarliga kan kanske få
en tankeställare. Redan då är god nytta
gjord. Den ideologiska kampen mot kommunismen har försummats och måste, särskilt efter att den efter folkomröstningen
av en del uppfattas som rumsren, med
kraft återupptas.
Man får inte plats med så mycket på 90
sidor. FMSF har lyckats få med det vä-
sentliga. Om någon skulle göra en större
skrift om vänstern, bör ett viktigt disku ·
sionsämne vara vänsterns politiska framgångar. Vänstern har inte vunnit röstmä ·
sigt, men dess åsikter har successivt trängt
ut från den interna debatten via den offentliga debatten till massmedia och till de
enskilda människorna.
Svenska folket har i allt större utsträckning lärt sig vänsterns sätt att tänka och
att lösa problem. I nästa steg har riksdagen påverkats av folkopinionen, som den
är och som den enligt massmedia är, och
sakbesluten har gått åt vänster. En sådan
diskussion kan verka dyster, men den kan
ge en god bild av hur den allt kraftigare
högervinden om några år förhoppningsvis
kommer att avspegla sig i sakpolitiken.
Vid avgrunden kostar 15 kr, något som
den definitivt är värd. Den kan beställas
från FMSF, tel 08/1402 70.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019