En uppgift för Svenska AkademienFör en tid sedan
Hade morgontidningen Svenska Dagbladet två artiklar.
Den ena av landets statsminister;
Två gånger fanns där ordet ”grundfundamental”.

Den andra artikeln var av en känd professor.
Denne använde ordet ”grundbulten”.

Är det inte dags för Svenska Akademien att i all stillsamhet,
Men synbart och hörbart,
Återuppta sin ursprungliga, grundläggande, uppgift:
Att vårda det svenska språket?

Från Riddarholmskyrkan hörs från graven
Gustav III instämmande muttra.

Veckopoeten