En lysande politisk debattbok

Kwasi Kwarteng
After the Coalition – A Conservative Agenda for Britain
Biteback Publishing, 2011

En av de mest välskrivna, genomarbetade och intelligenta politiska debattböcker jag någonsin stött på, skriver Janerik Larsson om After the Coalition – A Conservative Agenda for Britain. Dessutom innehåller den nyttig läsning för svenska politiker.

Om man som jag läst politiska debattböcker i snart femtio år krävs det ende för att jag ska bli riktigt entusiastisk. Men idag är jag verkligen entusiastisk efter att ha läst en av de mest välskrivna, genomarbetade och intelligenta politiska debattböcker jag någonsin stött på.

After the Coalition – A Conservative Agenda for Britain har skrivits av fem parlamentsledamöter för det brittiska konservativa partiet som har det gemensamt att de alla blev invalda förra året. Kwasi Kwarteng, Priti Patel, Dominic Raab, Chris Skidmore och Liz Truss heter de fem. Kwarteng och Skidmore är historiker som skrivit om olika historiska ämnen. Truss var innan hon blev parlamentsledamot vice VD för den kraftfulla och intressanta brittiska tankesmedjan Reform. Tre av de fem har sina rötter i andra länder (Kwartengs föräldrar är från Ghana, Patels är indier från Uganda och Raabs föräldrar är judiska flyktingar från Tjeckoslovakien).

Det som gör boken så anslående är bland annat att den inte är en samling essäer utan ett genomarbetat politiskt dokument som alla fem författarna står bakom. Den är också mycket pedagogisk i sitt upplägg: tydliga formuleringar av sakfrågorna, relevanta litteraturanvisningar och sammanfattande policyslutsatser i varje kapitel.

När jag skriver dessa rader har jag varit i England en vecka, följt den politiska debatten, besökt liberal-konservativa tankesmedjor och min slutsats är att unga politiska röster för förändring och utveckling har rejäla utmaningar framför sig. Men boken väjer inte för uppförsbackarna utan går på ett sakligt spännande sätt också igenom de mest knepiga brittiska utmaningarna.

Det brittiska sjukvårds- och hälsosystemet NHS är åtminstone två saker. Dels är det med sin en miljon anställda nu efter Sovjetunionens fall det mest fasansfulla exemplet på en centralplanerad katastrof vars brister är lätta att identifiera – vilket görs i boken. Dels är det den folkliga brittiska religionen. Undersökningar visar att britterna tror på guden NHS på ett sätt som ter sig helt orimligt för den som tittar på verkligheten i brittisk hälso- och sjukvård. Men tron tycks fast som berg och dagens brittiska regering har i likhet med de föregående labourregeringarna enorma svårigheter att få gehör för de ytterst uppenbara reformbehoven.

I kapitelet om utbildningssystemet väjer författarna inte heller för det uppenbara trots att det uppenbara är något som torypartiets ledning inte vill höra talas om. Friskolereformen i Sverige har gjort starkt intryck i brittisk debatt, men tanken att tillåta vinstgivande företag är David Cameron och de ledande torypolitikerna livrädda för – av politiska skäl. Både i hälso- och sjukvård och i utbildning är vinstgivande företag något man absolut inte vill tala om.

I boken heter det: ” It is understandable that the government is afraid of the political implications of profit making schools. Nevertheless, unless such schools are allowed to make a surplus, to form chains and spread best practices, we will never be able to replicate innovation on the scale needed to tackle the current problems in our schools.

At the moment many companies are involved in making money from state education: books, exams, management services and educational structures, It is intellectually dishonest not to allow profit making schools but allow this other activity. We should allow schools to specialize and select with a view to maximizing educational potential.”

De orden har onekligen viss relevans också I dagens svenska debatt. 

Jag tror att politiker och politiskt intresserade i alla riksdagens partier har anledning att läsa boken eftersom den är fylld av konkreta exempel och intellektuellt vassa analyser som kan appliceras också på politiska frågeställningar och utmaningar i Sverige. Inte minst kapitlet just om NHS innehåller en hel del material som jag tror vore nyttig läsning för svenska politiker intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor.

Janerik Larsson är seniorkonsult på Prime PR.