En lugn sommar önskar Svensk TidskriftEtt ovanligt mörkt Almedalen är (nästan) över och sommarstiltjen lägrar sig över opinionssverige, undantaget de trogna partiarbetare som åkt på att rådda valkampanjen under sommarveckorna. Svensk Tidskrift tror dock att vila, återhämtning och kulturinhämtning är en förutsättning för att orka kämpa för det öppna samhället – och förespråkar långa, lata dagar med än längre böcker.

Årets Almedalsvecka kom, i vart fall medialt, att präglas av mörker. Nazister, människor som öppet bekänner sig till en av de vidrigaste ideologier världen skådat, skrämde bort unga HBTQ-aktivister och misshandlade meningsmotståndare och judar på öppen gata. Till allmän fördömelse, naturligtvis, men det hjälper inte hela vägen.

Tydligare kan våra svårigheter att hantera hoten mot öppenheten och demokratin knappast illustreras. Vi står helt enkelt handfallna när ljusets fiender nyttjar sina demokratiska rättigheter för att försöka begränsa andras. Nazisterna är inte ensamma om det, även om deras långa, nattsvarta historia ger deras närvaro ytterligare dimensioner.

Allt fler av partierna förespråkar förbud för samröre med våldsbejakande organisationer, lagstiftning som redan finns i ett flertal länder som vi uppfattar som både moderna och upplysta. Andra röster varnar för inskränkningar i mötes-, förenings- och yttrandefriheten. Det handlar om svåra avväganden – hur skyddar man ett demokratiskt samhälle med demokratiska metoder mot de som helst av allt vill ta demokratin ifrån oss?

Diskussionen kommer prägla valrörelsen i höst, men också långt tid framöver. Det finns helt enkelt inga enkla svar, hur mycket röstfiskande politiker än skulle önska. Det måste få ta tid, det måste få diskuteras öppet och ärligt och sättas i större perspektiv.

För är det någonting stöveltrampet i Visbys gränder visar är det att vi har svårt för det större perspektivet. Vi glömmer de som gått före oss, som utkämpat striderna förr – och vunnit. Vi glömmer att lära oss av deras umbäranden, deras framgångar och misstag.

Så låt de dagspolitiska frågorna vila i sommar, om så bara för några dagar. Läs böcker istället för tweets, långa artiklar istället för korta. Fundera inte bara över hur makten skall vinnas, utan också över hur den ska användas – och varför. Vad slutmålet är, inte den 10 september utan om fyra år, tio, hundra.

Valet är viktigt, men det är vad som sker efter det också. Vi har många strider kvar att utkämpa.

Vila, återhämtning och eftertanke gör oss bättre rustade.

Och skulle suget efter borgerlig debatt bli övermäktigt finns över hundra år av Svensk Tidskift fritt tillgängligt i vårt arkiv. Forna tiders valrörelser har mer att lära oss än vad vi tror.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift