En lokal veterandag

Våra veteraner är inte bara en fråga för staten, och inte heller bara en dag om året. Christian Gustavsson skriver om kommunernas möjlighet att visa uppskattning för de som riskerat liv och hälsa i fredens tjänst.

Jag slår mig ned vid Restare, veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Från början handlar det om en stunds paus mellan två möten, men snart upptäcker jag hur många människor förhåller sig till platsen. Äldre herrar som slår sig ned en stund, unga killar och tjejer som upphör med stundens stoj för att visa platsen respekt innan man beger sig vidare. Det är uppenbart en plats så betyder mycket för många, mitt under en av de där varma och uppsluppna försommardagarna.

På senare år har – med rätta – frågan om hur vi tar hand om våra svenska veteraner tagits på ett allt större allvar. Inrättandet av Veterandagen den 29 maj var ett viktigt led för Sverige att visa uppskattning för de insatser som gjorts.

Jag är kommunalråd i Linköping, en stad med lång militärhistoria och en stor militär verksamhet också i dag. Det innebär att vi är Hemma för många som deltagit eller som i dag deltar i olika insatser. Flera av dem är också medarbetare i Linköpings kommun. En veteranpolitik behöver därför också vara lokal.

I Linköping har jag lagt förslag om att vi också här hemma i Linköping ska uppmärksamma Veterandagen och se om vi inte kan skapa en egen plats dit man kan samlas, minnas och visa uppskattning. Man ska inte behöva åka till Stockholm för det. Våra medarbetare i kommunen ska dessutom veta att vi som arbetsgivare uppmuntrar den som vill göra en insats och visar uppskattning för den som gör det. Ett exempel är att man i sin tjänstgöring i kommunen också får tillgodoräkna sig tiden som man tjänstgör i en insats.

Christian Gustavsson är kommunalråd (M) i Linköpings kommun