En bra skattekrona är en välanvänd skattekrona

Flera fall av uppenbart slöseri med skattepengar har avslöjats av både Uppdrag granskning och Slöseriombudsmannen. Men troligtvis finns det andra exempel som aldrig uppmärksammas medialt, skriver Carl Göransson, som istället hoppas att politiker och tjänstemän ska ta ansvar för att pengarna används på rätt sätt.

”Gratis alkohol, det är ett bra sätt att nå viktiga beslutsfattare.” Så resonerade ett antal företrädare, både tjänstemän och politiker, för Göteborgs kommun under en resa till Cannes tidigare i år. Det hela avslöjades av Uppdrag granskning för några veckor sedan – reaktionerna lät inte vänta på sig. En medial storm mötte de representanter som fattat beslutet att bjuda in till fri bar till en kostnad av 500 000 kronor. En kostnad som betalats av Göteborgs kommuns ovetande skattebetalare.

Händelsen i Cannes är inget isolerat fall. Synen på hur skattebetalarnas pengar ska förvaltas är stundtals skev hos våra beslutsfattare. Så skev att Slöseriombudsmannen, ett initiativ finansierat av Skattebetalarnas förening, i dagarna ger ut en bok med titeln ”365 sätt att slösa med dina skattepengar”. Inom ramen för SlösO:s verksamhet har flera underliga användningsområden för våra skattepengar avslöjats under året: politikerna i Götene byggde en äventyrspark till den modesta kostnaden av 100 miljoner kronor, Säpo anordnade en James Bond-fest med prislappen fem miljoner kronor och under 2011 och 2012 har Försäkringskassan lagt över tio miljoner kronor på att få svenskarna att söka mer bidrag.

Man kan ställa sig frågan hur rimligt det är att den här typen av nyttjande av våra skattepengar förekommer? Pengar som kunde gått till välfärd, som till exempel fler sjuksköterskor i vården eller ökad lärartäthet, har nu istället hamnat på högst diskutabla projekt. Hur mycket gav egentligen den fria baren i Cannes till Göteborgs kommun och dess invånare i det långa loppet, hur många vårdbiträden kunde man fått för den prislappen?

Det finns anledning att ställa sig frågan hur vi hamnat i det läge vi befinner oss i idag. Samtidigt som delar av vårt gemensamma går på knäna och skriker efter mer pengar kan andra delar bokstavligt talat festa loss på Rivieran. I min mening handlar det om ett grundläggande systemfel, det handlar om att offentliga företrädare ofta glömmer var pengarna de förvaltar kommer ifrån och vad de ska användas till. Pengarna och värdet har ju skapats hos dig och mig, hos oss som betalar skatt, och som gör det för att vi vill bidra till ett starkt samhälle där alla får en chans att lyckas. Inte till en äventyrsborg i Götene.

De exempel som jag hittills radat upp är extrema fall. Det är kostnader som vid en direkt anblick sticker ut. Samtidigt som dessa uppmärksammas medialt och får oss alla att reagera går många andra under radarn. Troligtvis finns det många små utgifter, som är minst lika onödiga, som bekostas av skattebetalarna och som vida överstiger de belopp som hittills radats upp i artikeln. Det offentliga behöver bli bättre på att hitta och täta de utgiftshål som dränerar vår välfärd, som orsakas av slarvighet och vårdslöshet, och i värsta fall uppsåtligt.

Om förtroendet för det offentliga ska bli större måste också ett anslag till Säpo innebära ett kvalitativt skyddsarbete, inte att man leker brittisk säkerhetsagent i Blå hallen för fem miljoner kronor samtidigt som partiledare blir tårtade. Visst ska offentligt anställda också kunna få ha roligt på jobbet och någon gång ha en personalfest men det måste ske inom rimlighetens gränser. Visst ska en kommun få satsa på att attrahera ökad turism, men är verkligen en äventyrspark en kommunal kärnverksamhet? Det är viktigt med ett ansvarsfullt användande av våra skattepengar.

Mycket finns att säga om offentliga finanser. Jag hoppas att alla som företräder det offentliga, politiker såväl som tjänstemän, en dag ska ha följande ryggradsreflex: ”Fri bar i Cannes må vara kul, men vad kan vi få för de här pengarna istället? Kanske ett vårdbiträde?”. Först då kommer skattebetalarnas pengar användas ansvarsfullt.

carl_goranssonCarl Göransson är kandidat till riksordförande för Moderata Studenter.