Print Friendly, PDF & Email

En bok om de stora frågorna

Av Markus Lagerquist | 1 October 2010

Göran Skytte och Wilfried Stinissen
Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro.
Libris 2010

1967 togs förbudet mot att driva kloster i Sverige bort. Denna märkliga och i grunden djupt odemokratiska lag, med rötterna i reformationen, öppnade möjligheter för det nya och mångkulturella Sverige som vid denna tidpunkt bara var i sin linda. I Belgien satt ett antal karmelitbröder med en önskan om att leva ett andligt liv i avskildhet och tystnad. För att finna en lämplig plats riktades deras blickar utomlands. Bröderna fann vad de sökte i form av en gammal förfallen skånsk gård mitt ute på den vidsträckta landsbygden. En av dessa bröder, Wilfrid Stinissen, blev från sjuttiotalet och framåt en författare vars böcker om livet, själen och evigheten är spridda över hela världen.

Samma år gick den unga journalisten Göran Skytte in i en marxistisk kamporganisation, övertygad om revolutionens storhet, klasskampens riktighet och att Gud inte fanns. Skyttes livshistoria har han sedan dokumenterat i flera böcker. Vägen via Stora journalistpriset, TV- shower och självmordförsök ledde fram till ett inre sökande och en kristen tro. Nyårsdagen 2008 sätter sig Skytte i sin bil och åker till klostret i akt och mening att få svar på en teologisk fråga kring det egna ständigt närvarande högmodet. Detta blir startskottet på en 200 timmars lång intervjuserie mellan journalisten Skytte och katolske teologen Stinissen.

Det slår mig när jag läser boken att det är något speciellt med människor som vigt sina liv åt tillvarons stora och viktiga frågor. När jag läser Stinissens svar kommer jag att tänka på statsvetaren Robert A Dahl. Denne amerikanska professor i statsvetenskap deltog som ung soldat i andra världskriget. Hans erfarenheter från bland annat Dagen D gjorde att han ägnade sitt liv åt att studera och fundera kring begreppet demokrati. Decennier av studier, samtal och tankearbete ger en tyngd åt de svar som ges och det finns en gemensam nämnare mellan Stinissen och Dahl i dessas förmåga att besvara komplexa frågor med, i en positiv bemärkelse, enkla och resonerande svar.

En av hörnstenarna i broder Stinissens gudssyn handlar om att se Gud såsom en virtuos som kan vända mänsklig och världslig ondska till något gott. En av bokens höjdpunkter är när Skytte berättar om vännen Björn Afzelius. Dennes liv var, trots försäljningsframgångar, bitvis mycket tufft. Han insjuknade strax innan sin femtioårsdag, efter decennier av kedjerökande, i obotlig lungcancer. Där, när lidandet och ångesten var som störst sökte Afzelius Gud. Vad som exakt hände framgår inte men Afzelius krävde strax innan sin död att han skulle få en kristen begravning. Afzelius livshistoria blir för mig boken essens. Här ligger något av svaret på frågan om lidandets problematik, en fråga som gett såväl Ingmar Hedenius som sentida lärjungen Christer Sturmark medial ära och berömmelse. Tanken på Gud som en kärleksfull virtuos som förmår att ge en döende man som offentligt hånat och förnekat honom under hela sitt liv frid känns hoppfull och relevant.

För Göran Skytte kan boken mycket väl innebära att dennes sedan flera år tillbaka pågående föreläsningsserie runt omkring i Sverige kommer att utökas att omfatta nya länder och nya sammanhang. För det är som en recensent i Göteborgsposten konstaterade för några år sedan ”karmelitbrodern Wilfrid Stinissen går hem hos både heliga och oheliga”.


Markus Lagerquist är kulturpolitisk handläggare vid moderaternas riksdagskansli.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism