Edward Hamilton: Skärpta konfliktytor om ekonomi kan vinna fler väljare i Stockholm

Debatten går het om borgerlighetens framtid. Slaget om Stockholm ses av partistrateger som en nyckel för en fortsatt M-regering. Den ekonomiska krisen pressar nu hårt arbetande familjer i huvudstaden. Ett möjligheternas fönster att vinna ökat väljarstöd är att stärka de politiska konfliktytorna kring jobb, arbetslinjen och ekonomi. Det går före att profilera M som ”grön höger”.

Stockholmarnas plånböcker pressas nu från alla håll. Prisstegringar och höjda räntor tär på hushållens ekonomi. Det rödgröna styret i kommunen och regionen pungslår invånarna med höjd kommunalskatt och regionskatt. Inflationen sjunker nu, men kostnadskrisen är trots det reell.

Höjda parkeringsavgifter höjer trösklarna än mer för en ung familj att köpa en bil. Frysningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt slår därtill med kirurgisk precision mot strävsamma familjer i huvudstaden. Därutöver spås arbetsmarknaden i Stockholm att försämras: antalet lediga vakanser har halverats på ett år och arbetslösheten spås öka under nästa år.

Jobb och ekonomi har historiskt varit Moderaternas paradgren. Men sedan en tid tillbaka har partiet tappat ägarskapet över dessa sakfrågor (SvD 13/11). Vid sidan av trygghetsfrågor och en realistisk migrationspolitik är kommandohöjderna över ekonomin helt avgörande för ökat väljarstöd, vilket också visar sig i Indikators senaste undersökning (SR 10/12).

Moderaternas kräftgång i huvudstaden är tydlig. Senaste siffrorna från SCB:s partisympatimätning visar på 16,7 procent väljarstöd. Jämfört med riksdagsvalet 2022 är det en markant minskning (-2,3 procent). Sett längre tillbaka – till valen 2010 och 2014 – är väljarstödet halverat (!). Såväl S som SD går samtidigt framåt.

Det har talats om en ”urban huvudvärk” för M i samtliga storstäder. Som svar har partiet på riksnivå sjösatt en arbetsgrupp som ska försöka lösa upp den gordiska knuten. Ambitionen är lovvärd. En av anledningarna till alliansens valförlust 2014 var nämligen avsaknaden av ny politikutveckling i regeringsställning.

Eftervalsanalysen för Stockholmsmoderaterna ger några ledtrådar om vad som bör prioriteras (SvD 21/6). M Stockholm har gått i otakt med övriga partiet, enligt analysen. Ett område som nämns är avsaknad av innehåll och kommunikation i företagar- och skattepolitiken. M i Stockholm har inte levt upp till Gösta Bohmans devis att ”väljarna alltid ska kunna känna igen Moderaterna”.

Den senaste tiden kommer dessvärre indikationer om fortsatt otydlighet. Strateger på olika nivåer talar om vikten av att utforma en ny ”grön höger”. Exakt vad det betyder är alltjämt svårtolkat. Situationen förbättras inte av att borgerliga tankesmedjor anammar miljöpartistiskt tankegods i ekvationen.

Givetvis ska ett statsbärande liberalkonservativt parti ha en genomtänkt miljö- och klimatpolitik. Alla energislag är viktiga. Den moderata vägen bör innehålla framför allt ren el genom kärnkraft, ökad kapacitet i elnäten, insatser för stärkt energieffektivisering och en smart utbildningspolitik för klimatyrken.

Incitament ska alltid gå före tvång och förbud. Politiken får inte heller associeras med dogmatiska ingångsvärden som riskerar att stöta bort väljare i exempelvis trafikfrågan.

Potentialen för ökade konfliktytor i den ekonomiska politiken är hur som helst större. Och den ökar nu i takt med att oppositionen visar färg:

Mp hymlar inte längre om att de vill införa medborgarlön och visar en tydlig anti-kärnkraftslinje. Arbetarrörelsen vill gå fram med arbetstidsförkortning.

Här i Stockholm dras busslinjer in, samtidigt som det rödgröna styret utmanar valfriheten i allt från äldreboenden till vuxenutbildning.

SD å sin sida står fast vid att höja ersättningsnivåerna i såväl sjukförsäkringen, som i arbetslöshetsförsäkringen.

Här finns således alla möjligheter att vässa konfliktytorna och göra spelplanen tydlig för väljarkåren i Stockholm.

Följande behövs:

  • Moderater på alla nivåer behöver nu engageras i policyutveckling vad gäller jobb och ekonomi. Reformtempot måste öka i frågor som skatter, företagande och hushållens ekonomi. Vilka reformer behövs för att ta Sverige starkare ur krisen?
  • Konfliktytan om jobbpolitiken måste öka mot såväl arbetarrörelsen, som mot SD. I grunden står en liberalkonservativ arbetslinje mot en socialdemokratisk och socialkonservativ bidragslinje.
  • Det gröna perspektivet får aldrig trumfa en politik för tillväxt och välstånd. En klimatpolitik ska vara smart, lösningsorienterad och praktiskt inriktad.

Klassiska moderata sakfrågor om ekonomi och jobb måste återigen komma upp till ytan för att hindra väljartappet. Opinion måste ledas, inte följas. Skeenden ska skapas, annars skapar skeenden oss. Politik måste komma från hjärtat, inte från vad diverse fokusgrupper tycker och tänker.

Moderaterna ska alltid stå på stockholmarnas sida.

Edward Hamilton är styrelseledamot för Moderaterna Östermalm (Oscar Norra) och egenföretagare