Dr Ulf och Mr BjereldSkulle en statsvetare ur Moderaternas partistyrelse få agera oberoende kommentator i SVT? Knappast, men när det gäller S-märkta Ulf Bjereld ser public service uppenbarligen inte problemet, konstaterar Mats Fält.

Jag har inga synpunkter på att ordföranden i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är en ofta sedd gäst i media. Problemet är inte hans för det mesta välformulerade kommentarer till det som råkar vara aktuellt för stunden. Problemet i media är inte heller primärt att den före detta Broderskapsrörelsen samarbetat på ett ytterst tveksamt sätt med muslimska grupper med band till Muslimska Brödraskapet. Inte heller att detta samarbete tragiskt nog bidragit till att undergräva vårt lands arbete med att motarbeta extremism och terror.

Det underliga och helt ologiska är att Ulf Bjereld ofta får agera objektiv statsvetenskaplig kommentator till det politiska skeendet trots att han sitter i Socialdemokraternas partistyrelse, inklusive styrelsens arbetsutskott. Det skulle knappast accepteras om det handlade om något annat parti – allra minst i public service.

Ulf Bjereld sitter alltså först på sammanträde med arbetsutskottet för att formulera den socialdemokratiska politiken och planera hur den ska föras ut till media och väljare. Sedan gör han detsamma i partistyrelsen. Därefter får han på ett sätt som för den oinvigde mediekonsumenten påminner om en neutral kommentator recensera både innehållet i politiken och det sätt på vilket den förs ut och formuleras. Vem skulle inte betala dyrt för att få denna fantastiska möjlighet att styra debatten i folkhemmet?

Är Ulf Bjereld ofta positiv till socialdemokraterna? Självfallet. Hur ofta är professorn och partistyrelseledamoten på allvar kritisk till sitt eget parti? Väldigt sällan.

Ulf Bjereld borde få välja. Antingen är man tydligt och fast knuten till ett parti – eller så agerar man som neutral kommentator till det politiska livet i landet. Man kan inte spela båda rollerna på samma gång.

Vems fel är det att det blir så konstigt? Naturligtvis har media ett betydligt större ansvar än den ovanligt flexible statsvetenskapsprofessorn. Det är medias makthavare som borde inse att Dr Jekyll och Mr Hyde inte är en hållbar modell för trovärdig journalistik. Tydliga VDN-märkningar av vem som spelar vilken roll är viktiga om debatten ska kunna föras på ett rimligt sätt.

Problemet är inte att Bjereld har en tydlig politisk ståndpunkt. Det kan ibland vara betydligt bättre än att låtsas vara neutral när verkligheten är en annan. Att sitta med i ett partis högsta beslutande organ är dock något helt annat. Den dag den tydligt S-märkte Stigbjörn Ljunggren hamnar i SAPs AU bör även villkoren för hans kommentatorsinsatser anpassas till det nya läget. Det skulle han nog dessutom uppfatta som helt naturligt.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun