Det goda samhället

Hur bygger man ett samhälle med social medkänsla; ett som tar hand om sina barn, gamla och sjuka, utan att det offentliga spenderar 70 procent av BNP? Den frågan inledde Svensk Tidskrifts temanummer ”Dygdernas återkomst?” nr 3 1995. Vi återpublicerar ledaren som veckans Guldkorn från arkivet, där vi också rekommenderar läsning av de övriga artiklar som ingick i det numret.

Snart tjugo år senare är den inledande frågan fortfarande relevant även om skattetrycket minskat och samhället förändrats sedan dess. Det civila samhället, som ofta presenteras som ett svar på frågan, är beroende av dygder eller värden. Hur är det ställt med dessa idag?

För att lyfta den frågan publicerar vi en recension av Johan Wennströms bok ”Dygdens glädje”. Genom att knyta an till den positiva psykologin ger Wennström sitt svar på vad vårt samhälle behöver – dygder i modern tappning. Dygder som tapperhet och måttfullhet är en väg ur den existentiella hopplöshet som Wennström menar breder ut sig över västvärlden.

Stämmer det att vi blir olyckligare? Den frågan ställer vi till Johan Norberg, författare till Den eviga matchen om lyckan: ett idéhistoriskt referat.

Anders Märak Leffler pekar i sin recension av Bruce Schneiders Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive på en annan viktig faktor för ett välfungerande liberalt samhälle – tillit. Hur uppstår tillit i ett samhälle och hur upprätthålls den?