Det är obsoleta regleringar som är problemet

”Ubers intåg på taximarknaden är i sig inget att uppröras över”, skriver Linus Larsson i Dagens Nyheter. Men begrepp som ”gå över lik”, ”kanonman” och ”försöksdjur”, signalerar att journalistens inställning i själva verket är en annan. Larsson verkar helt ha köpt den bild som den etablerade taxinäringen vill måla upp av utmanaren Uber.

Frågan här gäller tjänsten Uber Pop där privatpersoner kör andra privatpersoner i egen bil mot betalning. Uber hävdar att detta är en samåkningstjänst, den etablerade taxinäringen att det rör sig om svarttaxi. Anledningen är att förarna ofta inte har taxiförarlegitimation eller taxitrafiktillstånd, vilket krävs för att på kommersiell basis köra människor i bil.

I dagsläget kan tjänsten sägas befinna sig i en juridisk gråzon och i ett antal fall har personer dömts till dagsböter efter att ha kört Uber Pop. Det är här Larsson menar att de offras som ”juridisk kanonmat”.

”Kanske finns också anledning att se över det svenska regelverket med taxilegitimationer, men det är en helt annan fråga”, är en av Larssons slutsatser.

Tvärtom, detta borde vara huvudfrågan. När den politiska debatten tar sig an den nya delningsekonomin blir frågan ofta hur denna ska regleras. Istället för att fundera över vilka befintliga regleringar som nu visat sig vara obsoleta.

Varför ska det behövas en taxiförarlegitimation eller ett taxitrafiktillstånd för att mot betalning köra andra i bil?

För att framföra en bil på väg krävs redan ett vanligt körkort. Allt utöver det är en fråga om service. Bortsett från det faktum att taxilegitimationer och tillstånd inte tycks säga ett skvatt om den service man faktiskt kommer att få (Kommer taxiföraren att hitta dit jag ska? Att vara trevlig? Att ta ett rimligt pris?) så är det knappast en fråga för lagstiftaren att reglera fram. Lika lite som vi har statliga frisörlegitimationer eller baristatillstånd.

Men, som det brukar heta, ge dem inte några dumma idéer…


Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift och driver projektet 366daysofsharing.com om delningsekonomi.