Det är inte första gången Ursula von der Leyen rör till det!EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, blir utsatt för alltmer kritik när upprördheten växer över EUs misskötta upphandling av vacciner. EUs medlemsländer gav EU-kommissionen i uppdrag att upphandla vacciner för deras räkning – och detta har visat sig vara ett stort misstag, skriver Rainer Zitelmann.

Andra länder, som USA, Storbritannien och Israel, beställde fler doser och gjorde det månader tidigare, vilket förklarar varför varit framgångsrikare i att vaccinera sina befolkningar än länder inom EU. Det är absurda är att när det gäller upphandling av vacciner var von der Leyen extremt snål och ville inte spendera mer än 2,7 miljarder euro – trots att EU parallellt godkände 750 miljarder euro i utgifter för att mildra effekterna koronaviruskrisen över hela kontinenten.

Hennes svaga ansträngningar för att bekämpa Covid-19-pandemin är inte hennes första högprofilerade misslyckande. Nu kommer historierna om hennes agerande som försvarsminister i Tyskland att dyka upp igen. Von der Leyen var försvarsminister från 2013 till 2019 och hon lämnade kaos efter sig:

Av Tysklands 128 Eurofighters var till exempel bara 39 operativa. Och av militärens 72 tunga transporthelikoptrar modell CH-53 var bara 16 aktionsberedda. Faktum är att endast cirka en tredjedel av Bundeswehrs nya stridsvagnar, stridsflygplan och helikoptrar var redo för aktiv service. Runt om i världen lyfts på ögonbrynen när tyska ministrar anlände sent för internationella konferenser och möten eftersom tyska militära flygplan var så opålitliga. I december 2019 anlände förbundskansler Angela Merkel till ett G20-möte 12 timmar för sent och missade stora delar av programmet.

Vid presentationen av Bundeswehrs årsrapport 2018 sa Hans-Peter Bartels, parlamentarisk kommissionär för militärfrågor, att: ”Det finns storskalig missförvaltning på alla områden.” Enligt rapporten var mindre än hälften av arméns stora vapen- och utrustningssystem redo för insatser och det fanns en omfattande brist på reservdelar.

Angela Merkel har alltid ställt sig bakom von der Leyen, trots hennes upprepade misslyckanden. Och von der Leyen har alltid varit lojal mot Merkel, som har kritiserats starkt i Tyskland för sin flyktingpolitik.

Innan hon flyttade till Bryssel kallades Von der Leyen till en parlamentarisk utredning. Undersökningskommittén undersökte dussintals fall där ministerns anställda påstås ha brutit mot strikta upphandlingslagar genom att direktupphandla leverantörer – utan någon form av anbud. Revisorer från Bundesrechnungshof (Tysklands motsvarighet till Riksrevisionen) avslöjade en rad överträdelser och i augusti 2018 identifierades ”överträdelser som ministeriet hade accepterat och till och med främjat med godkännande.” I de flesta fall hade ministeriet inte undersökt eller påvisat nödvändigheten eller kostnadseffektiviteten i kontrakt för hundratals miljoner euro som tilldelats externa konsulter.

Framförallt står det klart att hon upprepade gånger gjorde felaktiga politiska prioriteringar. Bland annat arrangerade hon modevisningar på försvarsministeriet av nya uniformer för gravida och introducerade program för att erbjuda barnomsorg i militära baracker. Till saken hör att Von der Leyen tidigare varit minister för familjefrågor.

I en större vitbok beskrev von der Leyen exakt hur hon syftade till att förändra kulturen inom Bundeswehr. Hon meddelade att hennes prioriteringar inkluderade mångfald och lika möjligheter. Det skulle vara ett ökat fokus på ”mångfaldshantering” och ”interkulturell kompetens och flerspråkighet” för att locka fler kvinnor, invandrare och människor med olika sexuell läggning till militära roller och öka antalet äldre, anhängare av olika religioner och funktionshindrade i leden. Detta, sade hon, var en högprioriterad fråga. Von der Leyen organiserade också speciella workshops för trupperna om ”Att hantera sexuell identitet och sexuell läggning i Bundeswehr.” Kritiker anklagar henne för att fokusera på frågor av mindre betydelse och därmed förlora det som verkligen betyder något.

Som ett resultat av år av kronisk underfinansiering var Bundeswehr redan i dåligt form då von der Leyen tillträdde. Men långt ifrån att bidra till förbättringar försämrades situationen faktiskt varje år under hennes ledarskap. Den parlamentariska kommissionären för mililtärfrågor Bartels kritiserade von der Leyen för att hon om och om igen utlovade förändringar och upprepade gånger misslyckades med att göra det: ”Jag skulle vilja kunna rapportera att det är vår och vinterns mörka dagar är bakom oss. Men sanningen är att det fortfarande är vinter. ”

I Tyskland säger folk att von der Leyens utnämning till EU-kommissionens ordförande räddade henne. På den inhemska scenen slutade hennes politiska karriär definitivt som ett resultat av hennes upprepade misslyckanden. I Bryssel har hon fortsatt där hon slutade i Tyskland: det första hon tänkte på för att bekämpa koronaviruskrisen var att producera en video för att visa människor hur man tvättade händerna ordentligt medan hon nynnade på den europeiska hymnen.

Rainer Zitelmann är doktor i historia och sociologi och författare till The Power of Capitalism