Den revolutionerande värnplikten

Värnplikten väcks ur sin dvala, om än knappast i speciellt allmän form, och tvång och plikt är åter på allas läppar. Daterade begrepp, eller en debatt som utgjort själva grunden för vår demokrati? Svensk Tidskrift bjuder en historisk tillbakablick från som förhoppningsvis sätter debatten i ett något vidare perspektiv.

1901 års försvarsreform, då allt började, synades i sömmarna av arkivarie Nils F. Holm i samband med femtioårsdagen 1951.