”Den regerande socialdemokratin tar inte hänsyn till Sveriges behov av militär förmåga”Professor Bo Theutenberg var UDs folkrättssakkunnige åren 1976–1987 och han publicerar nu sina dagböcker, kompletterade med andra dokument och dagsaktuella kommentarer. I förra veckan presenterades den fjärde dagboken som omfattar åren 1981-1985. Inför presentationen skrev Theutenberg att man bör läsa delar av boken innan man röstar i år. Anders Ydstedt frågar honom varför.

– Den regerande socialdemokratin och dess regeringsunderlag följer en socialistisk/vänsteristisk ideologisk väg som inte tar hänsyn till nationen Sveriges stora behov av militär förmåga och säkerhet. Man låter landet ligga öppet för vad som helst av Putins militära äventyr och fortfarande är Nato ett ideologiskt anatema, skriver Bo Theutenberg till Svensk Tidskrift.

Theutenberg har på sociala media sagt att den svenska makteliten hade sina lojaliteter någon annanstans än hos Sverige. I den fjärde dagboken kommer nya avslöjanden.

-Tongivande personer i det socialdemokratiska partiet hade helt uppenbart sina ideologiska och andra lojaliteter hos det kommunistiska-marxistiska Sovjetunionen samt också hos Kina och allsköns marxistiska befrielserörelser i södra Afrika.

Dagbok 4 innehåller nyheter även för de som läst hans tidigare dagböcker från UD. Bland annat finns publiceras scannade originaldokument från det så kallade Mitrokhin-arkivet i Cambridge. Mitrokhinarkivet innehåller KGB-avhopparen Vasilij Mitrokhins samlade anteckningar.

I boken tar Theutenberg upp ubåtskränkningarna på 1980-talet och han hävdar att det fanns inflytelseagenter inom socialdemokratin som påverkade svenskt agerande. En del av dessa är än idag aktiva i svensk säkerhetspolitisk debatt. Det går inte att helt utesluta att tänka tanken att avslöjandet denna vecka om Carl Bildts agerande i ubåtskommissionen på 1980-talet är en proaktiv insats från socialdemokratin inför kommande debatt om hur dess ledande företrädare själva agerade.

Svensk Tidskrift kommer att återkomma med mer om Dagbok från UD 1981-1985 längre fram.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift.