Den moraliska handlingens räckvidd

Med musikstycken av Mozart och Carl Nielsen, ett bildspel signerat Karl Gabor, läsning av två olika dikter av poeten Tomas Tranströmer samt anförande av talman Per Westerberg högtidlighölls den 17 januari minnet av Raoul Wallenbergs gärning. Han föddes för 100 år sedan. Den 17 januari 1945 tillfångatogs han av den sovjetiska armén i Ungern och har sedan dess varit försvunnen men aldrig glömd.

Raoul Wallenberg är en av de svenskar som är ett världsnamn. Hans öde berör. Efter Winston Churchill blev han den andre personen att utses till hedersmedborgare i USA. Därefter har Kanada och Israel följt efter. Han finns på frimärken. Gator, torg och minnesmärken uppkallas efter honom. Konstnären och keramikern Gustav Kraitz, född i Ungern och sedan lång tid bosatt i Skåne, har skapat ett gripande konstverk utanför FN-huset i New York i form av Wallenbergs portfölj som ensam står kvar på marken belagd med gatstenar från Budapest.

Riksdagens minnesstund var stram och enkel. Just därför kanske så gripande. De få minuterna tillsammans gjorde det möjligt att fånga tankarna. Mycket längre tid tog det säkert heller inte för den unge svenska diplomaten att 1945 förstå att han var gripen när en sannolikt kedjerökande politisk kommissarie i Röda armén beordrat fram en arresteringsorder. Mer än 15-20 minuter har det inte behövts i rättegångssalar i kommunismens och stalinismens Sovjetunionen för att fastställa dödsdomar och dessutom hinna skriva ut dem. Och tiden för en arkebuseringspluton att ladda sina vapen, göra an och skjuta en människa är kortare än så!

Raoul Wallenberg var inte den enda hjälten under andra världskrigets dagar. Det fanns åtskilliga som både i det stora och det lilla hjälpte till och gjorde motstånd. När det var som mörkast fanns ljusglimtar. Men hans öde och gärning är påtaglig och begriplig. Han kom från ett neutralt land och med hjälp av bland annat USA skulle han försöka rädda judar undan Förintelsen. Kunskapen om det ofattbara började 1943-44 sprida sig i större omfattning och nå omvärlden trots de rasande strider som fördes på många fronter. I Budapest fanns fortfarande en stor grupp som inte hade sänts iväg till dödslägren. Med skyddspass, listighet, övertalning och säkert mutor säkrade Raoul Wallenberg ett antal fastigheter i Ungerns huvudstad och såg till att judar kunde flytta in där i skydd av den svenska blågula flaggan som prydde husen. I efterhand talas om att han och medhjälparna räddade tiotusentals. 32 år gammal tillfångatogs han dock själv och det definitiva ödet är oklart även om det från rysk sida hävdats att han dog i fångenskap 1947.

Vad som berör är just att den lilla människans handlingar har betydelse. Det vi gör i dag kan påverka villkoren för andra. Och inte bara för de levande utan också för kommande generationer. Det finns en stor tacksamhet från barn och barnbarn och andra släktingar till dem vars hela familjer inte slutade i en brännugn i Auschwitz eller något annat läger! Det är en påminnelse om den moraliska handlingens räckvidd. Professor Svante Nordin har med en stor bok om 1900-talets filosofer gjort succé på den svenska fackboksmarknaden. Denna tegelsten av kunskap köps, läses och kommenteras. Ett av de viktiga påpekanden som gjorts från Svante Nordins sida är behovet av historien. Den är närvarande. Inte i form av banala kronologier och årtalsexercis utan insikten om civilisationsprocessen. Det välstånd och den trygghet många i dag känner tas för självklar och given. Det är den inte! Hela nationers sammanbrott som vi bevittnat i vårt närområde och i närtid – där bokstavligen broder ställts i kamp mot broder – visar på den bräcklighet som finns. Och då behövs kunskapen och insikten om den enskilda individens förmåga. Det går att göra skillnad! Det gjorde Raoul Wallenberg. Och det är därför det fortfarande gör så ont att det inte fanns någon hjälpande hand att bistå den man som hjälpt så många andra och som fångades in av Röda armén 17 januari 1945.

15-20 minuter går ganska fort. Vi avgör själva som människor, ansvariga för egna handlingar, vad vi fyller den stunden på jorden med för innehåll.

Hans Wallmark är riksdagsledamot (M).