Den blyge entreprenören

Kjell-Olof Feldt
Den blyge entreprenören – Om bergsingenjör Axel Ax:son Johnson
Ekerlids Förlag, 2012

Min ambition är inte att skriva företagshistoria”, skriver Kjell-Olof Feldt i förordet till sin bok om Axel Ax:son Johnson. Vad Feldt istället har som målsättning är att skriva ett personporträtt över den tredje generationens överhuvud över den väldiga koncernen med sjöfart, handel och industri och nära 30 000 anställda: Axel Ax:son Johnson Jr (1910-1988). Sonson till grundaren av Johnsonkoncernen, son till den mäktige och enväldige Axel Ax:son Sr, far till Antonia Ax:son Johnson.

Nu blir det ändå en hel del företagshistoria på bokens 270 sidor, och inget fel i det – det är fascinerande att läsa om hur Johnsonkoncernen kryssar fram genom 1900-talets alla skär och kobbar, och lyckas hålla verksamheten igång genom 30-tals depression, världskrig, väldiga expansionsplaner och nytillkomna arvsskattelagar. Feldts huvudsakliga källor har varit brev och telegram mellan Axel och hans mäktige fader under åren 1920-1955. Från och med slutet av 30-talet till mitten av 50-talet vistades Axel med olika avbrott för Sverigebesök en stor del av tiden i USA eller på resande fot och hade därmed en fortlöpande kommunikation med fadern.

Genomgående lyser Feldts nyfikenhet på Axel igenom i texten, han skriver engagerat och man kan inte tvivla på hans stora intresse för bokens huvudperson. Vad som då och då upplevs som problematiskt är att Feldt gärna ägnar sig åt ganska långtgående slutsatser om sin huvudperson. Han vill så hemskt gärna lösa ”gåtan” Axel att han inte sällan iklär sig privatpsykologens mantel och ägnar sig åt ganska vidlyftiga spekulationer, en slags gissningslek beträffande Axels personlighet. Genom intervjuer med bland annat familjemedlemmar lyckas exempelvis Feldt få fram att Axel var ”charmig, generös, vänlig, humoristisk.” Men också: ”Stenhård, kylig, fåfäng, despotisk.” Beskrivningar som blir problematiska då de egentligen säger allt och samtidigt ingenting.

Nu skall inte Feldts försök till psykologiserande överdrivas, men jag hade önskat att han hade lagt psykologambitionerna lite åt sidan och istället överlåtit åt läsaren att dra sina egna slutsatser. För onekligen är det en mycket intressant person och en mycket intressant tidsperiod som Feldt redogör för i sin bok. Från en skyddad uppväxt på 1910- och 20-talet med en dominant fader som med ett närmast maniskt kontrollbehov försöker styra över sin sons såväl sociala, ekonomiska, utbildningsmässiga som yrkesmässiga liv (Feldt menar att det Axel egentligen inte blev riktigt fri från sin faders inflytande förrän i 45-års åldern, då pappan tvingades dra sig tillbaka på grund av sjukdom och ålderdom). Till 30- och 40-talets USA-vistelse, och som avslutning den tjugoårsperiod, cirka 1955-75, då Axel drev koncernen utan faderns inflytande, och gjorde det med framgång.

Bokens titel anspelar på Axels blyghet, en egenskap som Feldts intervjupersoner förefaller överens om. På så sätt verkar hans lågmälda personlighet väl ha passat som ledare för familjeföretaget – att företräda Johnsonkoncernen innebar att man hedrade egenskaper som korrekthet, blygsamhet och självkontroll. Men trots denna förmodade försiktighet tecknas i boken bilden av en person som samtidigt måste ha varit förbluffande orädd och företagsam. Även om fadern som sagt oftast hade sista ordet visar Axel tidigt i karriären en skarp och visionär blick för koncernens verksamhet och framtidsutsikter. Ofta i brev och telegram förslår han för fadern satsningar på olika nya områden och inte sällan har han bestämda åsikter om företagets skötsel. Kanske spelade Axels många år i USA en stor roll i hans utveckling till industriledare. Här var han på avstånd från fadern (även om han länge var beroende av honom ekonomiskt), och i USA fick han också uppleva den amerikanska framtidsoptimismen och den tekniska utvecklingens framsida på nära håll.

Trots de ovan nämnda bristerna vill jag varmt rekommendera en läsning av Feldts bok. Den ger en intressant översikt över svensk industriell 1900-tals historia, över en tidsperiod som på ett sätt känns ganska avlägsen, men som samtidigt känns märkligt närvarande än idag.

Axel Lindhe är är civilekonom, fil.kand i statsvetenskap och frilansskribent.