Den alternativa intelligensenDen artificiella intelligensen är ordet för dagen
För framtiden, för tidningsuppslagen.
Är det Den Nya Skapelsen som träder fram
Eller bara det okändas lockelse?

Den helt obildbara ser ingen fara.
Inget jobb att förlora,
Inget annat som kan oroa.

Den helt intelligenta, som alltid varit den bästa
Fruktar det värsta
Av algoritmer som växer
Och hjärnor som krymper.

Men vem ska då skriva dikter,
Om allt ändå kan tas fram, ur ett strukturerat oändligt dataarkiv?

Var inte rädd för att ställa frågan.
Ordet är fritt, liksom poesin.

Hur hög den artificiella intelligensen än är,
Saknar den två förmågor.
Den kan inte värdesätta sina resultat,
Eftersom den inte kan njuta av livet.
Och den känner ingen tacksamhet,
För den känner ingenting.

Den alternativa intelligensen saknar den mänskliga existensen.

Veckopoeten