Den aktuella fråganDå:

Från Kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

Då färdades var och en till sin stad för att låta skattskriva sig.

Nu:

Från Kejsarriket Kina utgick ett virus över hela världen

Då färdades var och en till sitt hem för att låta isolera sig.

                            *            

Var finns stallet och krubban idag?

Veckopoeten