Den 6 juni 2020

Kanske kan Coronans virus på sin första svenska nationaldag,
Och förhoppningsvis den sista för Coronan,
Ge särskilt ljus över Sveriges beroende av omvärlden
Och svenskarnas beroende av Sverige.

Virus känner inga nationsgränser.
Men människor känner just nu mer för gränser.
Vi uppmanas hålla social distans, ett avstånd på två meter, mellan oss
När vi ses utanför familjekretsen.

Men vi behöver hålla ihop med okända
Som likt oss kallar sig svenskar.
För att lättare förstå vad som händer
Och finna vår plats i världen.

Den blå flaggan med det gula korset är ingen neutral symbol
För landet som länge förklarat sig alliansfritt i fred och neutralt i krig.

En människa och ett folk kan släpa på sin historia,
Eller bäras av den.
Om varje dag har ett inslag av det vi minns den 6 juni,
Då bär historien oss svenskar, och Sverige kan bära framtiden.

Veckopoeten