Print Friendly, PDF & Email

Debatt: Kärnkraftens betydelse är stor

Av Anna Kinberg Batra | 26 februari 2010

Vi har upplevt en rekordkall vinter med skenande energipriser. Konsekvenserna av att energiproduktionen i Sverige inte kunnat leverera fullt ut till konsumenter och företag har blivit tydliga de senaste månaderna. Trots de problem vi upplevt, meddelar oppositionen att kärnkraften ska avvecklas. Det är dags att oppositionen berättar för svenska folket hur en rödgrön regering skulle lösa Sveriges energiförsörjning. Vilka kärnkraftsreaktorer är det S, V och MP vill stänga och när? Hur ska vi hjälpa våra grannar ur sitt kolkraftsberoende utan export av miljövänlig svensk energi? Och hur ska vi slippa frysa under kommande vintrar om kärnkraften avvecklas innan vi har tillräckliga alternativ?

Oskarshamns kärnkraftverk Källa: www.okg.se

Allt fler inser och förstår kärnkraftens betydelse för Sverige. Fackförbunden har förstått det, liksom en klar majoritet av svenska folket. Industriförbunden inom LO vill inte vara med om några äventyrligheter inom energipolitiken. En kall vinter som denna har de flesta sett vad som händer när vi inte kan trygga vår svenska elproduktion. Kärnkraften är en viktig del för att klara industrijobben och välfärden.

Elbristen har tvingat Sverige att importera fossil reservkraft – bland annat för att flera kärnkraftsreaktorer stått stilla. Mona Sahlin har, påhejad av (MP) och (V), meddelat att kärnkraften ska avvecklas. Det är ett tydligt besked till väljarna: Vid ett maktskifte ska Sverige fortsätta importera el för att klara vårt elbehov. Det går rakt emot tanken om oberoende och billig svensk elförsörjning.

Samtidigt uppmanar Norges statsminister Jens Stoltenberg, Mona Sahlins partikollega, Sverige att starta kärnkraftverken nu!

Moderaterna eftersträvar en trygg elproduktion och stabila prisnivåer. Kärnkraften står för hälften av svensk elproduktion och vi vill kompletta med satsningar på förnybar energi. Sverige är på god väg att bli världens första land att trygga sin elförsörjning utan fossila bränslen. Vi har goda förutsättningar att producera ett elöverskott och exportera till Europa. Det skulle sänka Europas koldioxidutsläpp och minska växthuseffekten. För en europavän är det en tilltalande tanke: Det är i linje med klimatmålen. Det överensstämmer med tanken om en inre marknad. Det påskyndar integrationen mellan våra länder.

Alliansen är överens om att kraftigt bygga ut de förnybara energikällorna. Vi vill säkerställa Sveriges behov av billig och klimatvänlig el genom att höja planeringsmålet för vindkraft. Vi planerar effekthöjningar i befintliga kärnkraftsreaktorer och vill verka för en gemensam elmarknad i Europa som sänker våra koldioxidutsläpp. Genom att länka samman EU:s elmarknader vill vi verka för att inrätta en europeisk elmarknad.

Under våren planerar Socialdemokrater och Moderater nationella debatter mellan regeringsalternativen. På listan över ämnen till sådana debatter måste vi nu lägga till energi. Den frågan har nämligen avgörande betydelse för familjer, företag och framtiden. Nu kräver vi svar från oppositionen.

Anna Kinberg Batra (M), riksdagsledamot, moderat talesperson i energifrågor

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019