De säkra passagerarnaOm flygplan och perceptioner skaldar Veckopoeten.

Planet var fullsatt, vittnade alla passagerarna.
Det här flygbolaget går med säker vinst, trodde de alla.
De tre andra flygplanen var tomma. Om detta vittnade inga passagerare.
Ingen fanns där som trodde något om bolaget.
Flygplanen här är alltid fullsatta, det var den allmänna meningen.

Men så en dag steg en resenär in i ett av de andra planen.
Om hur tomt det var, vittnade han sedan.
Märkligt, sade alla de andra. Hos oss är det fullt.
Ja, hos OSS är det fullt, sa de hotfullt.
För så mångas uppfattning ska inte ifrågasättas hur som helst.
Fast, vi medger, att senaste gången var en stol tom.
Men den tomma stolen har flygbolaget säkert råd med.

Veckopoeten