Därför bör månggifte vara tillåtet

”Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.” Här förklarar Hanna Wagenius varför hon tycker att den mest omdiskuterade formuleringen i Centerpartiets förslag till idéprogram är en bra idé.

Efter att förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet släppts har debattens vågor gått höga. Av mediedramaturgiska anledningar har förslaget om att politiken inte ska lägga sig i hur många man får gifta sig med fått störst uppmärksamhet – månggifte gör sig bra i rubrikerna.

Men är förslaget verkligen kontroversiellt? Det handlar inte om att införa några sharia-lagar eller gammaltestamentlig svågerplikt i Sverige, utan bara om att låta äktenskapsbalken gälla även för icke-monogama förhållanden.

Det finns nämligen människor som lever i sådana idag, men som inte åtnjuter det skydd som monogama par får vid separation. Tre personer kan älska varandra och leva ihop, men rätten till bodelning är förbehållet de två som har ett juridiskt giltigt äktenskap. På samma sätt förhåller det sig med det populära motargumentet att tillåtandet av polygama äktenskap skulle försämra situationen för kvinnor från kulturer där det är vanligt att männen har flera fruar och förtrycker dessa. Eftersom bara ett av äktenskapen är giltiga enligt svensk lag (såvida de inte ingåtts utomlands enligt där giltig lag mellan frivilliga parter som vid tidpunkten inte var svenska medborgare) lider de övriga fruarna av ett dubbelt förtryck – dels inom förhållandet, men också på så sätt att de står rättslösa om mannen skulle dö eller vilja skilja sig. Har de hållits hemma och saknar egen försörjning kan läget bli katastrofalt.

Ett fullt möjligt och kanske ännu bättre grepp om frågan är att helt avskaffa samlevnadslagar och låta avtalsfriheten råda även på det området. Så länge staten har regleringar rörande detta så måste de dock gälla lika för alla medborgare, inte bara för de med en monogam läggning. Precis som homosexuella relationer har samma status som heterosexuella i rättsordningen bör polygama ha det på samma sätt som monogama. Tvångsmakten ska inte recensera samlevnadsformer så länge de ingås av samtyckande, vuxna människor.

Privat kan man självklart ha en massa åsikter om hur människor väljer att leva sina liv. Ur ett liberalt, ideologiskt perspektiv är det däremot omöjligt att driva en politik som inte är öppen och tillåtande inför dessa livsval. Precis som när människor väljer att leva i monogama relationer kan det säkerligen leda till tråkigheter som bråk, misshandel och förtryck. All mellanmänsklig kontakt är dock präglad av denna risk – och avsaknad av den har inte heller trevliga följder alla gånger. Men, det viktiga är att ha ett sätt att hantera urspårningarna, inte att förbjuda diverse spårbredder.

Hanna Wagenius är förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.